Ständigt debatteras betygen. Ska vi ta bort F-betyget eller inte? Ska vi alls ha betyg i skolan?

Men vad ger betyget för information egentligen? Det ger en bild av att eleven har nått upp till en viss kunskapsnivå, enligt lärarens sammantagna bedömning. Det säger däremot inget om hur mycket skolan har förmått att höja elevens kunskapsnivå utifrån den kunskap eleven hade när hen började skolan, det vill säga ingångsvärdena.

Allt fler intresserar sig för att faktiskt hitta mått som mäter kunskapsutvecklingen. I England finns Ofstedt, som har en modell för att mäta skolors förmåga att höja kunskapsnivåerna. I Sverige finns det några kommunala skolhuvudmän och några fristående skolhuvudmän som har börjat använda modeller för att få en bild av det så kallade förädlingsvärdet.

Vad kan ett förädlingsvärde bidra med? Hur ser man ser på att mäta skolors och individers förädlingsvärde i länder som Norge, England och USA? Vilka erfarenheter har Nacka kommun av att mäta förädlingsvärde och varför har Internationella Engelska Skolan valt att använda sig av denna modell för att mäta sina skolors förmåga att höja elevernas kunskapsnivå? Och är detta en modell som är intressant utifrån regeringens perspektiv?

Detta är några frågor som kommer att behandlas under detta intressanta frukostmöte den 23 maj klockan 08:15-09:15.

Vi bjuder på en frukostmacka från klockan 08:00.

08:15 Inledning

08:20 Henrik Jordahl, professor vid Örebro universitet:
Varför är det intressant att mäta förädlingsvärdet?

08:35 Veronica Grimheden Myhrström, utbildnings- och arbetsmarknadsdirektör Nacka kommun:
Erfarenheter från att mäta förädlingsvärde på skolor

08:50 Linda Öholm, Public Affairs-chef vid Internationella Engelska Skolan samt Karin Carlsson, biträdande grundskolechef Kunskapsskolan:
Så ser vi på kunskapsuppdraget kopplat till förädlingsvärdet

09:00 Erik Scheller, statssekreterare vid utbildningsdepartementet:
Hur ser regeringen på frågan om att mäta skolors förädlingsvärde?

09:15 Avslutning

Missade du seminariet? Du kan lyssna på det i efterhand i Friskolepodden.