Välkommen till ett frukostmöte med Hedvig Lokrantz-Bernitz den 4 maj.

”Vår nuvarande skollag synes dock vara främst en politisk produkt där den konstitutionella kopplingen i mångt och mycket förbisetts”. Så avslutar Hedvig Lokrantz-Bernitz, docent i offentlig rätt, sin bok ”Rätt i skolan – om grundläggande rättigheter och värden i den svenska skolan.”  Hedvig Lokrantz-Bernitz har även forskat i frågor kring utbildningsrätt ur ett konstitutionellt perspektiv.

Vid frukostmötet läggs fokus på rätten att välja skola i förhållande till svensk och europeisk konstitutionell rätt. Föräldrarnas rätt att välja skola – och hur det kan kopplas till Europakonventionen för mänskliga rättigheter och Barnkonventionen är ett perspektiv som knappt diskuterats alls i den svenska skoldebatten.

Mot bakgrund av att regeringen har lagt förslag som kan påverka skolvalet på flera sätt och i praktiken innebära en kraftig begränsning av familjers rätt att själva välja skola är dessa frågor högaktuella. Regeringen vill förbjuda kö som urvalsgrund och ställa krav på att alla skolor ska eftersträva en ”allsidig social sammansättning” av elever genom olika åtgärder. Är detta förenligt med de konventioner som Sverige har anslutit sig till?

 

Välkomna att lyssna på Hedvig Lokrantz-Bernitz. Efter hennes inledande föredrag kommer företrädare för de politiska partierna att få kommentera dessa perspektiv på skolvalet.

I panelen ingår Fredrik Christensson (C), Christian Carlsson (Kd), Fredrik Malm (L) Josefin Malmqvist (M).

Frukost serveras från kl 08:00 och seminariet pågår 08:30 -09.30.

Tid: 2022-05-04 kl:08.00-09.30

Plats: Victory hotell, Lilla Nygatan 5, Stockholm

Det går bra att delta både på plats och digitalt.

Anmäl dig här senast den 28 april

Väl mött!