Att 15 procent av landets niondeklassare inte når behörighet till gymnasiet vet vi vid det här laget. Men att det är så många som var femte elev som går ut gymnasiet utan fullständiga betyg eller slutar innan studenten är inte lika känt.

 

Det är en av de stora utmaningarna svensk skola har idag.

 

Tittar man närmare på frågan ser vi att många av dessa elever blir hemmasittare tidigt. Dvs elever som utan giltig anledning slutar att gå till skolan. Över 4 procent av alla elever i grundskola och förskola hade 2020 en ogiltig frånvaro på minst 5 procent. Men den ogiltiga frånvaron ökar i takt med att eleverna blir äldre. Mer än var tionde elev i nian hade en ogiltig frånvaro på mer än 5 procent i samma undersökning. Den här gruppen ungdomar kommer få en tuff start på det vuxna livet – utan utbildning och utan viktiga färdigheter.

Vad kan skolan göra åt en elev som återkommande är frånvarande från undervisningen – utan giltig anledning? Måste eleven tillbaka till skolan eller går det att säkerställa undervisningen på något annat sätt?

Ogiltig frånvaro är inte ett problem endast för den enskilde individen. Hela samhället påverkas av att ungdomar får en tuff start på det vuxna livet – så vad kan vi göra åt det?

Den 21 mars bjuder Friskolornas riksförbund in till ett frukostseminarium om upprepad och längre frånvaro – eller så kallade ”hemmasittare”. Vi vill skapa en konstruktiv diskussion om en av viktiga framtidsfrågorna för Sverige – att alla barn och ungdomar har rätt till en god utbildning.

Sirkka Persson, fd rektor och författare till boken ”Från hemmasittare till återvändare” inleder seminariet, Aggie Öhman, Prestationsprinsen, skolutvecklare och författare till rapporten ”Skolans tomma stolar”, delger sina erfarenheter och sedan avslutas seminariet med ett panelsamtal där Anne-Lie Johansson, socialpedagog, IES Eskilstuna, och Lena Schmidt, tf skolchef Utvecklingspedagogik deltar.

Var: Näringslivets hus, Storgatan 19.

När: Tisdag 21/3

Seminarium 08:15-09:15

Frukost från 08:00

Begränsat antal platser

Anmäl dig här.

Det går även att delta digitalt, se anmälningsformuläret.