Seminarium

Varför trivs medarbetarna bättre i privata välfärdsverksamheter?

Enligt Jobbhälsoindexet 2021 är medarbetare inom såväl friskolor som vårdföretag generellt sett nöjdare med arbetsmiljön än medarbetare inom offentligt driven välfärd. Är det så att anställda trivs bättre i privat drivna välfärdsverksamheter – och hur kommer det sig i så fall? Och vad kännetecknar egentligen en attraktiv arbetsgivare?

Företrädare för fackförbund, arbetsgivare och akademi möts i ett spännande samtal kl 10.15 -11.00 i Svenskt Näringslivs trädgård, Hamngatan 3 i Visby.

Seminariet arrangeras av Almega och Friskolornas riksförbund.

Tid

  

Plats

Hamngatan 3
Visby