Vår huvudtalare, Henrik Eriksson, kan inte komma till Almedalen pga SAS-strejken. Därför har vi valt att ställa in seminariet.

Enligt Jobbhälsoindexet 2021 är medarbetare inom såväl friskolor som vårdföretag generellt sett nöjdare med arbetsmiljön än medarbetare inom offentligt driven välfärd. Är det så att anställda trivs bättre i privat drivna välfärdsverksamheter – och hur kommer det sig i så fall? Och vad kännetecknar egentligen en attraktiv arbetsgivare?

Företrädare för fackförbund, arbetsgivare och akademi möts i ett spännande samtal kl 10.15 -11.00 i Svenskt Näringslivs trädgård, Hamngatan 3 i Visby.

Seminariet arrangeras av Almega och Friskolornas riksförbund.