27 december 2023

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Det är intressant att följa vad som händer på skolområdet i USA. Valfriheten har blivit allt mer populär bland amerikanska föräldrar. Det är en tydlig effekt av pandemin att intresset har ökat för möjligheten att välja skola. Det kan handla om Charter Schools eller andra privata skolalternativ. Det finns tre viktiga anledningar till detta, dels erfarenheterna från pandemin, dels införandet av ESA i flera delstater. Och sedan givetvis föräldrarnas krav på att kunna välja skola.

Systemet ESA (Education Saving Account) innebär att föräldrar som väljer att lämna en offentlig skola till förmån för privat skolundervisning, homeschooling eller andra utbildningsrelaterade kostnader, får ett konto bestående av flera tusen dollar (7.000 i Arizona) som de kan använda för finansiering av detta ändamål. Alla har tillgång till ESA-systemet, under förutsättning att delstaten har beslutat att införa det. Det kan dock finnas vissa restriktioner i en del delstater, såsom till exempel särskilda behov för eleven. Det hela startade i West Virginia 2021, där alla som har barn i skolåldern, har rätt till ESA. Systemet har sedan spridit sig till för närvarande cirka 13 delstater. I de flesta av dessa delstater har valfrihet införts för alla, oavsett inkomst.

En intressant utveckling som effekt av ESA, är att det i ett flertal delstater har vuxit fram så kallade mikroskolor. Det är små privata skolor som består av mellan 5-25 elever. En del samarbetar med hemundervisare. Det uppskattas att det finns ca 125.000 mikroskolor i USA och att det går mellan en och två miljoner elever i dessa skolor. Utvecklingen har varit snabb efter pandemin, då onlineundervisning var rådande, och många föräldrar var missnöjda med de offentliga skolorna. Det som hänt sedan dess är att många föräldrar ser möjligheten att hämta upp den kunskap som barnen riskerat att förlora under pandemin genom att få en skolplats i en mindre skola. Det finns också mikroskolor som är profilerade, till exempel inom STEM (Science, technology, engineering och mathematics), och även skolor som vänder sig till elever som inte har engelska som modersmål och som fokuserar på att lära ut just engelska. En intressant undersökning bland föräldrar visar hur intresset för mikroskolor, skolval med mera ser ut bland amerikanska föräldrar.

En rapport från National Alliance for Public Charter Schools visar att de offentliga skolorna har tappat många elever i och med pandemin. De elever som inte återkommit till de offentliga skolorna har i stor utsträckning valt Charter Schools eller andra privata alternativ. Det finns olika typer av Charter Schools. 57 procent av dem driver sina skolor själva. Rapporten visar att spansktalande familjer har visat ett särskilt stort intresse för Charter Schools. Det ska bli intressant att följa utvecklingen i USA, för som rapporten konstaterar:

In decades past, families who could not afford to live in a certain neighborhood or pay private school tuition had to accept the only option available—their neighborhood public school—even if it wasn’t what they wanted. Those days are gone. Families have discovered
choice, and they like it. 

 

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,

Friskolors gymnasieelever mest nöjda

28 maj 2024

Tidningen Frykdalsbygden uppmärksammar att naturbruksgymnasiet SG Södra Viken ligger på en hedersam fjärdeplats när den utmärkta gymnasievaltjänsten Ednia.se rankat de