03 december 2023

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Beskedet från Skolinspektionen om att dra in tillståndet för Cordoba International Schools kom i veckan som en kalldusch för skolans 500 elever. Kort efter det att nyheten briserade anmälde ett flertal friskolehuvudmän sitt intresse till såväl kommunen som Skolinspektionen för att bistå i arbetet med att säkerställa att eleverna får möjlighet att gå till en ny skola när vårterminen börjar.

När en skola stängs av Skolinspektionen blir det tyvärr ibland under dramatiska former. Reaktionerna nu i veckan visar att det är självklart för många friskolehuvudmän att bidra för att undvika att en skolstängning ska drabba eleverna. Vi har sett det tidigare, bl a i samband med JB konkursen för över tio år sedan.  Skolhuvudmän arbetar tillsammans med kommunen för att stödja eleverna och säkra att deras rätt att välja skola bibehålls. Det finns ett antal friskolor som driver skolor i närheten av Cordoba International School som också har erbjudit Stockholms kommun att ta emot elever. Självfallet förutsätter det att elever och föräldrar också väljer friskolan. Lagstiftningen är tydlig – en elev kan aldrig placeras i en friskola utan att eleven har valt den. Samma krav på aktivt val gäller inte för placering i en kommunal skola.

Att flera fristående skolhuvudmän erbjudit kommunen sitt stöd visar att branschen tar ansvar och att elevers rätt att välja skola säkras.

/

 

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,

Friskolors gymnasieelever mest nöjda

28 maj 2024

Tidningen Frykdalsbygden uppmärksammar att naturbruksgymnasiet SG Södra Viken ligger på en hedersam fjärdeplats när den utmärkta gymnasievaltjänsten Ednia.se rankat de