Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Under måndagen har Skolinspektionen kommit med tre allvarliga beslut som berör Thorengruppen AB. Det handlar om att Skolinspektionen beslutat sig för att stänga Thoren Business School i Solna genom att återkalla tillståndet samt återta Thoren Innovation School AB:s tillstånd att driva el- och energiprogrammet på Thoren Innovation School Malmö 2.  Skolinspektionen har också beslutat om ett vitesföreläggande om en miljon kronor rörande allvarlig kritik mot Thoren Business School i Stockholm.

Hundratals elever berörs: förra läsåret hade skolan i Solna 420 elever och elprogrammet i Malmö 60 elever och det går över 500 elever på skolan i Stockholm.
Att stänga skolor drabbar framför allt alla de elever som nu inte vet hur hösten kommer att bli. Här behöver alla skolor med samma program som Skolinspektionen nu stänger hjälpas åt så att eleverna snabbt får möjlighet att göra ett nytt val av gymnasieskola. Jag är övertygad om att fristående skolor är beredda att hjälpa till för att erbjuda de berörda eleverna skolplatser. Skolhuvudmännen och myndigheterna måste samverka för att snarast minska effekterna för eleverna när skolor stängs.
Med detta sagt så är det rätt att Skolinspektionen agerar om skolor inte håller kvalitet. Skolinspektionens beslut i dag visar att kontrollmekanismerna i systemet fungerar. Det ska inte finnas utrymme för skolor som inte möter kvalitetskraven, oavsett huvudmannaskap.
När det gäller Thoren Business School i Stockholm är Skolinspektionens kritik allvarlig och handlar bland annat om undervisningstid, innehållet i undervisningen i kemi och fysik, arbetsförlagt lärande på högskoleförberedande program samt extra anpassning och särskilt stöd för elever. Bristerna måste åtgärdas senast den 3 november 2023.
Kritiken måste tas på allvar och branschens budskap är tydligt när det gäller vitesföreläggandet. Thorengruppen måste se till att vidta de åtgärder som Skolinspektionen kräver. Skolan måste leva upp till den kvalitet som elever, föräldrar och branschen har rätt att förvänta sig. Just nu skadas branschen av varje brist som uppdagas, oavsett det faktum att en mycket stor majoritet av friskolehuvudmännen bedriver en mycket bra skolverksamhet.
Vi har kommenterat dessa beslut i dag och understrukit vikten av att alla skolhuvudmän tar kritik från Skolinspektionen på allvar och åtgärdar bristerna.  
Vår redan hårt kritiserade bransch skadas när skolhuvudmän inte lever upp till kvalitetskraven. Alla som verkar i branschen har ett ansvar för att bedriva en verksamhet som bidrar till att skapa förtroende för branschen. / 

Ska vi ha lottning till alla skolor?

28 september 2023

På agendan för helgens centerstämma i Örebro står bl a frågan om lottning som urvalsgrund till friskolor. Idag gäller syskonförtur,

Krävs det kadaverdiciplin för att få ordning på en skola?

26 september 2023

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? Det handlade vårt frukostseminarium

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan