Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Under måndagen har Skolinspektionen kommit med tre allvarliga beslut som berör Thorengruppen AB. Det handlar om att Skolinspektionen beslutat sig för att stänga Thoren Business School i Solna genom att återkalla tillståndet samt återta Thoren Innovation School AB:s tillstånd att driva el- och energiprogrammet på Thoren Innovation School Malmö 2.  Skolinspektionen har också beslutat om ett vitesföreläggande om en miljon kronor rörande allvarlig kritik mot Thoren Business School i Stockholm.

Hundratals elever berörs: förra läsåret hade skolan i Solna 420 elever och elprogrammet i Malmö 60 elever och det går över 500 elever på skolan i Stockholm.
Att stänga skolor drabbar framför allt alla de elever som nu inte vet hur hösten kommer att bli. Här behöver alla skolor med samma program som Skolinspektionen nu stänger hjälpas åt så att eleverna snabbt får möjlighet att göra ett nytt val av gymnasieskola. Jag är övertygad om att fristående skolor är beredda att hjälpa till för att erbjuda de berörda eleverna skolplatser. Skolhuvudmännen och myndigheterna måste samverka för att snarast minska effekterna för eleverna när skolor stängs.
Med detta sagt så är det rätt att Skolinspektionen agerar om skolor inte håller kvalitet. Skolinspektionens beslut i dag visar att kontrollmekanismerna i systemet fungerar. Det ska inte finnas utrymme för skolor som inte möter kvalitetskraven, oavsett huvudmannaskap.
När det gäller Thoren Business School i Stockholm är Skolinspektionens kritik allvarlig och handlar bland annat om undervisningstid, innehållet i undervisningen i kemi och fysik, arbetsförlagt lärande på högskoleförberedande program samt extra anpassning och särskilt stöd för elever. Bristerna måste åtgärdas senast den 3 november 2023.
Kritiken måste tas på allvar och branschens budskap är tydligt när det gäller vitesföreläggandet. Thorengruppen måste se till att vidta de åtgärder som Skolinspektionen kräver. Skolan måste leva upp till den kvalitet som elever, föräldrar och branschen har rätt att förvänta sig. Just nu skadas branschen av varje brist som uppdagas, oavsett det faktum att en mycket stor majoritet av friskolehuvudmännen bedriver en mycket bra skolverksamhet.
Vi har kommenterat dessa beslut i dag och understrukit vikten av att alla skolhuvudmän tar kritik från Skolinspektionen på allvar och åtgärdar bristerna.  
Vår redan hårt kritiserade bransch skadas när skolhuvudmän inte lever upp till kvalitetskraven. Alla som verkar i branschen har ett ansvar för att bedriva en verksamhet som bidrar till att skapa förtroende för branschen. / 

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,

Friskolors gymnasieelever mest nöjda

28 maj 2024

Tidningen Frykdalsbygden uppmärksammar att naturbruksgymnasiet SG Södra Viken ligger på en hedersam fjärdeplats när den utmärkta gymnasievaltjänsten Ednia.se rankat de