26 juni 2023

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Forskning gör att vi höjer blicken och kan se de riktigt viktiga frågorna. Den bryter ny mark och ger nya kunskaper och sätt att betrakta samtidsutmaningar. Det är därför det nya avtalet, ULF-avtalet, som slutits mellan en rad aktörer är så viktigt att sjösätta.

Avtalet ska göra det möjligt att, tillsammans med lärare, skolhuvudmän och forskare, knyta det som händer i skolan närmare forskningen. Och forskningen kan ta plats i klassrummet utifrån lärarnas behov och efterfråga. På så sätt ökas kunskapen av vad som är framgångsrikt i skolans arbete. Detta samarbete borgar för både långsiktighet och en kunskapsorienterad utveckling av skolan.

Forskning minskar utrymmet för de som vill spekulera fritt. Det gäller i samhällsdebatten i stort men det gäller även för skolan och vad skolan behöver. För även om engagemanget i frågan är stort låter det ibland som att många utgår från den egna skolgången, vad som funkade eller inte fungerade, när de föreslår hur skolan ska utvecklas. En tydligare förankring i vetenskapen vore välkommet.

Avtalet gör det förhoppningsvis också lättare för mindre skolor att bli delaktiga i forskningen i klassrummet. De saknar stora administrativa enheter som kan absorbera en del av det arbete som uppstår i samband med att en lärare eller annan medarbetare väljer att forska. Och bland de fristående förskolor och skolor är huvuddelen små. Därför är det särskilt positivt att storleken på skolan inte begränsar möjligheten att bidra i forskningen.

Gruppen som har arbetat fram avtalet är bred och har förankring i akademin, en rad olika huvudmän och lärosäten. Idag har företrädare för SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) och de tre nationella organisationerna som organiserar skolans huvudmän, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund överlämnat ett förslag till ett 10-årigt samarbetsavtal till regeringen.

Vi ser fram emot många nya, spännande forskningsprojekt som gör att vi förstår svensk skola ännu bättre. Och ett långsiktigt samarbete med skolans huvudmannaorganisationer och övriga aktörer.

 

 

 

 

 

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,

Friskolors gymnasieelever mest nöjda

28 maj 2024

Tidningen Frykdalsbygden uppmärksammar att naturbruksgymnasiet SG Södra Viken ligger på en hedersam fjärdeplats när den utmärkta gymnasievaltjänsten Ednia.se rankat de