19 juni 2023

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Den 16 maj kom resultatet från PIRLS, den internationella mätningen av läsförmågan bland elever i årskurs 4. Undersökningen gjordes 2021. Sverige får fler och fler elever som inte kan läsa. De elever som alltid talar svenska hemma (53 procent i denna PIRLS-undersökning) når internationellt sett mycket goda resultat. Men bland de elever som inte alltid talar svenska hemma är resultaten mycket bekymrande. Sammantaget visar det sig att nästan var 5:e elev inte kan läsa hjälpligt i slutet av årskurs 4. Kunskapsklyftorna ökar. En förklaring är givetvis den kraftiga flyktingmottagning som Sverige haft sedan 2015. De som deltar i denna undersökning började ju skolan 2017. Så här ser dessutom resultaten ut när det gäller nationella proven i åk 3:

Detta var ett av skälen till varför jag ville intervjua Sofia Norén, verksamhetschef för LegiLexi. Det är en stiftelse som erbjuder gratistjänster till skolor och lärare. Tillsammans med forskare har de tagit fram tester som innebär att de kan erbjuda ett verktyg som hjälper lärare att följa elevernas läsutveckling. I dag är det cirka 2600 skolor runt om i landet som använder detta verktyg.

Med hjälp av LegiLexi kan lärare anpassa undervisningen utifrån elevernas faktiska behov och sätta in rätt stödinsatser i rätt tid. Tänk om fler använde detta effektiva verktyg. Då kanske vi kan se fram emot en helt annan, positiv inriktning, på resultaten i nästa PIRLS.

Lyssna på intervjun i friskolepodden, eller se den här.

Och ta tillvara på tipsen att läsning måste tränas – särskilt på sommarlovet. Skulle vilja hävda att det gäller oavsett ålder …

/

Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

17 juni 2024

Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,