04 augusti 2022

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Sedan maj 2022 har skolministern kommunicerat ut att de 4 stora skolkoncernerna undandrar skolan 1,3 miljarder kronor. I Expressen skrev hon då ”Bara det senaste året har 1,3 miljarder skattekronor plockats ut i vinst i stället för att gå till elever och lärare. Det motsvarar omkring 2 200 heltidsanställda lärare.” Ett uppenbart felaktigt påstående eftersom det såg ut på följande sätt då. Hon blandar ihop rörelseresultat med vinstuttag.

Utdelningen för de 5 största friskolorna 2020/21:

AcadeMedia 185 mkr, omsättning 13,3 Mdr kronor

Thorengruppen 0 kr, omsättning ca 1,7 Mdr

IES 0 kr, omsättning ca 3 Mdr 2019/2020

Atvexa 0 kr, omsättning ca 2 Mdr kronor

Kunskapsskolan 0, omsättning ca 1,5 Mdr kronor

I juni iår meddelade Thorengruppen att det gör en utdelning om 10 Mkr. Thorengruppen har inte bara grund- och gymnasieskolor utan även bl a vuxenutbildning. Även AcadeMedia och Kunskapsskolan har vuxenutbildning.

Skolministern fortsätter med sin kommunikation i en replik i AB (på Svenskt Näringsliv) 22 juni ”Bara det senaste året har de fyra största skolkoncernerna tjänat 1,3 miljarder kronor. Det motsvarar 2 200 lärare som hade kunnat säkerställa ordning och reda i klassrummen, lära ut mer kunskap för fler elever så att fler kan etablera sig på arbetsmarknaden.”

I en replik på AcadeMedias artikel skriver ministern följande i SvD 3 aug ”Men det är inte rimligt att elevpengen betalas ut i vinster och investeras i andra verksamheter i stället för att gå till elever. De fyra största skolkoncernerna har låtit 1,3 miljarder gå från elever till koncernägare föra året. Det motsvarar cirka 2 200 lärare.”

Hon förde samma resonemang i debatten mot Johan Pehrson i P1:s Studio 1 den 3 augusti. Dessvärre fick hon inga motfrågor på detta påstående vare sig från debattledaren eller från liberalernas ordförande. Hon behöver aldrig redogöra för vilken grund hon har för påståendet att 1,3 Mdr kronor har gått från elever till koncernägare. Tex så återinvesterar skolorna i sina verksamheter. Det nämns heller aldrig att friskolor betalar skatt, till skillnad från kommunala skolor.

Det känns viktigt att alla har klart för sig att skolministern medvetet försöker framställa det som att 4 friskolekoncerner länsade sina skolor på 1,3 Miljarder kr under förra året. Det är helt enkelt inte sant. Skolministern vet inte hur dessa verksamheter har använt rörelseöverskottet.

Till  detta kan läggas att ägare inte tjänar miljarder av pengar som skulle gått till elever när aktier säljs. Aktier köps inte för skolpengar, de köps oftast av privata pengar eller av fonderföretag. Skolpengen är överhuvudtaget inte inblandad i aktiemarknaden.

Skoldebatten skulle verkligen må bra av att hålla sig till fakta. Det är sorgligt att landets skolminister är ett så dåligt föredöme för hur debatten ska föras för att skapa klarhet kring hur verkligheten förhåller sig.

/

Internationella Engelska skolans vd: Välkommen att besöka våra skolor!

03 oktober 2023

DN har av någon anledning skrivit ett flertal ledare där de valt att kritisera Internationella Engelska Skolan. Med anledning av

Ingrip i tid mot dåliga skolor

02 oktober 2023

Återigen uppmärksammas Thorenkoncernen i Dagens Nyheter: ”Skolkoncern slipper miljonbelopp i vite – trots upprepade brister”. DN har gått igenom Skolinspektionens

Ska vi ha lottning till alla skolor?

28 september 2023

På agendan för helgens centerstämma i Örebro står bl a frågan om lottning som urvalsgrund till friskolor. Idag gäller syskonförtur,

Krävs det kadaverdiciplin för att få ordning på en skola?

26 september 2023

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? Det handlade vårt frukostseminarium