Skoldebatten och ansvaret

Läser Aftonbladets ledare. Snart sagt inget förvånar när det gäller osanningar i jakten på friskolorna. Men det är en sak som verkligen sticker ut i debatten. Jag undrar om det finns något annat land där det tas som bevis på att snart sagt alla privata verksamheter bryter mot regelverket bara för att en minister vittnar om hon som rektor i en friskola har gjort just det. Det måste kännas lite märkligt för Skolinspektionen att ha en sådan minister. Och man kan undra hur statsministern tänkte kring detta när hon utsåg skolministern.

Och medias agerande är också märkligt, eller snarare brist på agerande. I stället för att ställa frågor om hur det kommer sig att hon mixtrade med kön så tas detta regelbrott av henne som intäkt för – ja näst intill som bevis – för att snart sagt alla friskolor gör på samma sätt. Nu senast i Aftonbladet. Det är obegripligt att ministern aldrig får en följdfråga mot bakgrund av detta påstående. Frågan är enkel – Men som rektor är du ju ansvarig för verksamheten, varför bröt du mot reglerna?

Och för övrigt kan vem som helst som läser beslutsprotokollet från behandlingen av regeringens proposition om skolvalet konstatera att det är inget av de partier som Aftonbladets ledare tar upp som tycker att det är en bra idé att sätta barnen i kö från BB. De avslog regeringens proposition för de menade att den helt enkelt var dåligt utformad.

/

 

Författare

Prenumerera på bloggen