När en riksdagsmajoritet har avvisat att friskoleelever ska få sänkt skolpeng blåser regeringen till ny/gammal strid

I onsdags röstade riksdagen ner förslaget om att sänka skolpengen för fristående skolor. Även om det var ett väntat utfall var det framför allt välkommet och en viktig delseger. De som talar om vikten av likvärdighet måste också stå upp för att elever med samma förutsättningar ska få samma skolpeng oavsett om de väljer en fristående skola eller en kommunal skola. Det borde vara en självklarhet. Sänkt skolpeng för fristående skolor skulle drabba eleverna i de skolorna och påverka likvärdigheten.

Det är betryggande att ogenomtänkta, kritiserade och illa underbyggda förslag röstas ned i svensk riksdag. Detta trots det enorma tryck som den socialdemokratiska valmaskinen åstadkommit genom att mobilisera alla dess grenar, för att få förslaget godkänt. Man kan undra hur många miljoner som läggs ner på dessa kampanjer i bl a sociala media.

Strax innan riksdagen samlades för votering i onsdags kallade partisekreterare Tobias Baudin och skolminister Lina Axelsson Kihlblom till presskonferens. Budskapet var att de förväntade sig att förslaget skulle röstas ned i kammaren. Men det var också att nederlaget i riksdagen inte innebär att de tänker om och vill ta kontakt med oppositionen för att finna lösningar och kompromisser. Tvärtom – de blåste till hårdare strid i kampen mot människors valfrihet i allmänhet och friskolor i synnerhet.

Beskedet i onsdags var att de skakar liv i gamla, utdömda förslag från förra valrörelsen – att föreslå begränsningar av vinsten. Pressträffen var åter en uppvisning i hur skolministern drar till med argument i debatten som inte har någon förankring i verkligheten. Ett beteende som ju ett stort antal friskoleföreträdare reagerade på i en debattartikel i SvD nyligen. Man kan respektera att människor har olika uppfattning, men när ledande politiker tar till rena lögner som argument så är det ovärdigt, vilket också SACO reagerade på nyligen.  .

85 procent av alla grundskoleelever går i kommunala skolor. Men i debatten låter det som om det är tvärtom, alla problem i skolan skylls på friskolorna. Det är inte rimligt.

Tittar vi på svensk skola som helhet så är det tydligt att den behöver fokus på ledarskap, kvalitet och kunskaper. Vare sig problemen med lärarbristen, bristande studiero, behovet av ett kvalitetssäkrat betygssystem eller det faktum att alltför många elever lämnar skolan utan behörighet till gymnasiet löses genom det agerande som regeringspartiet nu ägnar sig åt. Svensk skola förtjänar bättre. Att Socialdemokraterna istället väljer att blåsa till strid för lösningar som utretts, debatterats en masse och dödförklarats flera gånger kan inte nog beklagas. Agerandet är ett fattigdomsbevis när det gäller förmågan att se vad som krävs för att förbättra svensk skola och det är beklagligt för landets alla elever och lärare som är verksamma i svensk skola utsätts för detta. Det lär knappast locka fler lärare till skolan.

/