06 maj 2022

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

I veckan besökte jag Norrköping. jag pratade på en Rotarylunch om friskolor och skolvalet och besökte en av våra medlemsskolor Nordic International School. Skolan startade 2017 och har undervisning på svenska och engelska. Idag har denna grundskola (åk 4-9) ca 500 elever och planerna är att växa till ca 900 elever, 5 parallella klasser för varje årskurs. Skolan ligger mitt i Norrköping, i de gamla kvarteren längs Motala Ström. Just nu pågår ombyggnationer så att man ska kunna ta emot den förväntade elevökningen.

På tal om debatten om att etableringen av en friskola ”dränerar etableringskommunens skolor på elever” så är det värt att påtala att eleverna här, liksom på de flesta andra friskolor, kommer från fler kommuner än bara den kommun som skolan är belägen i. I detta fall kommer eleverna från såväl Norrköping som från kommuner runt om Norrköping såsom tex Finspång och Söderköping. De pendlar upp till 45 min för att komma till den skola som de valt. Jag fick möjlighet att tala med några lärare och jag besökte en lektion.

De lärare som jag talade med kom från Spanien, Sydafrika, Nigeria, Storbritannien och så givetvis svenska lärare. Det var intressant att höra hur det är att vara lärare i Johannesburg i Sydafrika och i Sverige. Vilken enorm skillnad på frihet för läraren när det gäller tex hur hen kan lägger upp en lektion och på den administrativa bördan. Kraven på dokumentation är enormt mycket större i Sydafrika.

På en skola med internationell inriktning återfinns givetvis många elever med utländsk bakgrund. Skolan erbjuder modersmålsundervisning för ca 24 olika språk. Ordning och redan är viktigt i skolan och det är också det, förutom språkprofilen, som gör att många elever söker sig till skolan. Forskning visar tydligt att studiero är mycket viktigt för kunskapsutvecklingen och det är denna kunskap som Nordic International Schools koncept bygger på. I dagarna kommer det fyra ukrainska elever till skolan och de kan få ett väl mottagande då en medarbetare kan såväl ryska som ukrainska.

Vi talade en hel del om hur inspirerande det är med en lärarkår som kommer från olika länder och att man därmed kan få god kunskap kring vad forskningen säger och sedan bygga undervisningen på detta. Elevhälsoarbetet är högt prioriterat i skolan och här, precis som på många andra skolor, jobbar man med effekterna av pandemin.

Nordic International Schools första skola är den i Norrköping, men idag finns de också i Kalmar, Karlstad, Växjö, Trollhättan och de startar en skola på Stora Essingen i Stockholm samt i Ystad hösten 2022.

Ett inspirerande besök på skolan, som för övrigt är mobilfri (behövdes inget beslut i riksdagen för att åstadkomma detta). Det var intressant att höra rektor Mattias Liedholm beskriva skillnaden mellan att jobba i en kommunal och fristående skola. Den absolut största skillnaden är att i en friskola så får han som rektor bestämma hur han ska använda de resurser som han har till förfogande. Så är det inte i kommunala skolor, där kan det komma besked ”uppifrån” om vilken skolmat som ska erbjudas eller andra typer av förändringar. Hans erfarenhet är helt enkelt att friheten att vara chef för verksamheten är större för en skolledare i en friskola än i en kommunal skola. Det bekräftas ju också av det faktum att friskolerektorer är mer nöjda än kommunala rektorer.

Kort sagt – ett mycket stimulerande Norrköpingsbesök!

Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

17 juni 2024

Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,