Du som missade årsmöteskonferensen – se den här

Den 28 april genomförde vi vår årsmöteskonferens  30 år med friskolereformen – nu går vi vidare

Hela konferensen filmades och du kan se den här. 

Inledning  – Per-Arne Andersson ordförande Friskolornas riksförbund

Så här tänkte vi – om friskolereformens tillkomst – Odd Eiken – statssekreterare 1991-1994 till skolminister Beatrice Ask (m) Utbildningsdepartementet

Så har det blivit – vad säger forskningen? – Mårten Blix – fil dr i nationalekonom, knuten till Ratio och IFN. Han har skrivit  boken Privatizing Welfare Services (Oxford University Press, 2021), tillsammans med professor Henrik Jordahl.

Då skulle friskolor vara ett tydligt alternativ – idag ökar kraven på att alla skolor ska vara lika – oavsett huvudman. Vad innebär detta för svensk skolas utmaningar och utvecklingsmöjligheter?

Rundabordssamtal – Anders Jonsson författare, Magnus Selberg vd Nya Läroverket i Luleå, Håkan Johansson Frida utbildning, Cecilia Carnefeldt koncernchef Kunskapsskolan.

Vad vet vi om framgångsfaktorer för skolor? – Karl Wennberg innehavare av Barbara Bergströms professur, Handelshögskolan Stockholm

Hur vill vi att skolan ska se ut 2040 – vad krävs för att komma dit? – En kvalitativt bra skola är avgörande för människors möjligheter att förverkliga sina drömmar och för svensk konkurrenskraft. Vad behövs för att svensk skola ska vara ledande 2040?

Om det samtalar Carl Heath, senior forskare RISE, Lisa Oldmark AcadeMedia, Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi IFN och de utbildningspolitiska talespersonerna Lars Hjälmered (M), Fredrik Christensson (C), Fredrik Malm (L), Christian Carlsson (KD) samt Patrick Reslow (SD), om deras bild av hur skolan ska se ut 2040 och hur vi kommer dit

 

 

Författare

Prenumerera på bloggen