01 mars 2022

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Denna skrivelse har vi idag översänt till skolministern mot bakgrund av de förfärliga händelser som nu sker i Ukraina. Våra medlemmar vill bidra om det visar sig att många barn i skolåldern tvingas att fly, tillsammans med sin familj, för att undgå Rysslands förfärliga angrepp på Ukraina och dess befolkning.

Skrivelse till Skolminister Lina Axelsson-Kihlblom                                                      2022-03-01

Hemställan om att återinföra förordning 2016:910, om kvot för nyanlända i fristående skolor

Den 28 oktober 2015 tillskrev Friskolornas riksförbund regeringen och statsrådet Gustav Fridolin med en hemställan om att få införa ett undantag från köreglerna med anledning av det stora antal flyktingar som sökte sig till Sverige undan krig vid den här tiden.

Den 1 november 2016 trädde en tidsbegränsad förordning i kraft, 2016:910, med möjlighet för fristående skolor att inrätta en särskild kvot för nyanlända vid sidan av köreglerna. De fristående skolor som önskade inrätta en kvot skulle anmäla detta till Skolinspektionen. Förordningen var tidsbegränsad till 31 december 2021 och upphörde alltså vid årsskiftet.

Föga anade vi att redan två månader efter upphörandet skulle krig startas i Europa och att flyktingar återigen söker sig till Sverige. Förbundets medlemmar har nu uppmärksammat att förordningen om kvot för nyanlända har upphört och har vänt sig till förbundet med önskan om att Regeringen snabbt uppmärksammas på att den tidsbegränsade förordningen snarast bör införas igen, så att även fristående skolor kan bidra till utbildning och integration för dem som söker skydd i Sverige undan krig.

Eftersom förordningens lydelse redan är klar och möjlig att anpassa direkt på dagens situation bör inte ett återinförande innebära någon omfattande beredning.

Friskolornas riksförbund hemställer därför att Regeringen snarast återinför förordning 2016:910 om kvot för fristående skolor att ta emot nyanlända.

 

Tänk om politikerna hade valt Akelius modell

23 februari 2024

Det är aldrig lugnt i den offentliga debatten när det gäller friskolefrågan, men i samband med att Roger Akelius klev

Vill Åsa Westlund verkligen tvångsförvalta kommunala skolor som fifflar med betyg?

19 februari 2024

Socialdemokraternas skolpolitiska talesperson Åsa Westlund skriver i en debattartikel i Expressen den 14 februari att hon anser att skolor som

Skolinspektionen kritiserar Nya Raketskolan i Kiruna

13 februari 2024

Jag skrev nyligen om att det är lite fokus på skolpolitikernas (dvs skolhuvudmännens) ansvar för de kommunala skolorna. Skolinspektionen har

Vems ansvar att elever ej blir behöriga?

07 februari 2024

Igår, tisdag, arrangerade Moderaterna i Göteborg ett intressant lunchseminarium om skolan. Friskolornas riksförbund gör sedan några år tillbaka en sammanställning