05 januari 2022

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Läser i DN om vilka effekter som närhetsprincipen har i Södertälje. För att få en plats i populära kommunala skolor så krävs det att du bor i närheten. Det gäller inte bara i Södertälje utan även i landet i övrigt. Hittills har frågan om kö till friskolor varit i fokus i debatten. Varje gång jag fått frågor om dessa köregler så har jag påpekat att man måste se helheten i frågan om skolval och skolplatser. Det är inte korrekt att enbart påstå att kö innebär att platser är paxade när skolvalet sker och att kö därför måste bort. Närhetsprincipen till kommunala skolor innebär ju också att platser är paxade, av de som bor närmast dessa skolor. Artikeln i DN illustrerar solklart hur familjer i Södertälje försöker att få till denna paxning, tack vare släktingar som bor i närheten, och därmed få plats i populära kommunala skolor.

Närhetsprincipen innebär att föräldrar kan köpa sig en plats i en populär kommunal skola, genom att köpa en bostad i skolans närhet. En möjlighet som bara ges de som har råd. Det finns forskning som visar att fastighetspriserna påverkas av om det finns bra skolor i närheten. Den är väl känd internationellt.

Populära friskolor har oftast kö som urvalsprincip, turordning gäller oavsett plånbokens storlek. Och köplatsen är gratis.

Det är hög tid att se på denna fråga som en helhet. Vi vet att närhetsprincipen i kombination med boendesegregationen är det största skälet till varför elevsammansättningen ser ut som den gör. Undersökningar visar att en majoritet av föräldrar tycker att närhetsprincipen är bra, särskilt de som har barn i lågstadiet. Det är helt enkelt praktiskt. Samtidigt gör skolvalet det möjligt för familjer att komma bort från effekterna av närhetsprincipen och boendesegregationen och välja en friskola.

Om man anser att det är ett problem att populära friskolor har kö så finns det en given lösning på det. Se till att göra det lätt för skolan att växa. Det kommer alltid att vara så att en del platser är paxade i såväl kommunala som fristående skolor. Sättet att komma bort från det är att alla skolplatser lottas ut inför skolstarten. Och det lär ingen vilja. Föräldrar vill ha trygghet i vilken skola som barnet får plats på, och framförallt möjlighet att byta om det visar sig inte fungera. Måhända får man helt enkelt konstatera att urval baserat på närhetsprincipen för kommunala skolor och kö för friskolor helt enkelt inte är perfekta system men de minst dåliga.

 

Sätter kommunala grundskolor glädjebetyg?

30 november 2023

Att friskolor sätter glädjebetyg är en återkommande anklagelse i skoldebatten. Skälet är, enligt kritikerna, att friskolor vill locka till sig

Utomordentligt allvarliga anklagelser mot Cordoba International School

29 november 2023

Skolinspektionen meddelar att myndigheten drar in tillståndet för Cordoba International School i Stockholm, med ägaren ALM Education, efter att SÄPO

Lärare i friskolor trivs bättre – år efter år

24 november 2023

I veckan släppte fackförbundet Sveriges Lärare sin, som det nu verkar, årliga rapport inför höstterminens slut. Nu med titeln Den

Om bussning, Sandviken och vad forskningen säger

14 november 2023

Det är en intressant diskussion som nu pågår om skolorna i Sandviken. Politikerna i Sandviken vill att klass 4 och