Är det politiker som startar friskolor?

Svaret på frågan i rubriken är helt klart ett nej.

SvD publicerar idag ett utdrag ur Marcus Larssons bok ”De expansiva”. Rubriken till artikeln är ”Politiker slår mynt av egna skolbeslut”.

”Det var ju engagerade rektorer och lärare som skulle starta skolor – inte politiker. Ändå är före detta politiker överrepresenterade bland skolägare.”,  så inleds denna artikel, Bestickande och provocerande, om det vore sant.

Som bevis för denna tes nämns några personers namn i artikeln. Tre är kopplade till Kunskapsskolan, varav en är utbildad lärare och en sitter i Kunskapsskolans styrelse sedan 2020 (det år som Kunskapsskolan fyllde 20 år) och den andra är Anders Hultin som har varit aktiv inom skolvärlden, i Sverige såväl som utomlands, sedan 1999. Och han var dessutom initiativtagare till Friskolornas riksförbund, som bildades 1995, efter det att Hultin lämnat uppdraget som politiskt sakkunnig i utbildningsdepartementet under Bildtregeringen. Han har mig veterligen inte varit politiskt förtroendevald. Däremot är han, precis som Peje Emilsson, entreprenör inom välfärdsområdet.

Det är alltså två friskolor som används som grund för påståendet i rubriken. Två av de, enligt Skolverket totalt 4.100 fristående för-, grund- och gymnasieskolor som finns registrerade, är inte särskilt imponerande belägg för Larssons påstående.

Jag bloggade nyligen och påminde om vår serie Sveriges skolpionjärer, 18 personer som startat friskola. Sanningen är ju att de flesta som startat friskolor just har en bakgrund från skolans värld. Det är lärare och rektorer som vill förverkliga sin ide´ om hur en skola kan utvecklas. Det räcker med att granska de 18-20 största friskolorna i landet för att inse det. De som påstår något annat har en egen agenda, ett försök att bildsätta någon slags konspirationsteori som inte har grund i verkligheten.

Det är förvånande att SvD ger utrymme för denna konspirationsteori. Men allt som handlar om att svartmåla friskolor verkar få utrymme i media i dessa tider. Det verkar dock inte påverka föräldrar och elever, som i allt högre utsträckning väljer friskolor.

/

 

Författare

Prenumerera på bloggen