Minns ni när mobbade inte kunde byta skola?

I dag kom Friendsrapporten 2021. Den handlar om trygghetens på skolor runt om i landet. Elever i grundskolan har svarat på frågor om mobbing, kränkningar mm. Resultatet av enkäten är beklämmande och understryker vikten av att en elev måste kunna få byta skola om skolmiljön inte är bra för eleven. Det fanns en tid, för inte så länge sedan, då det var näst intill omöjligt för en mobbad elev att byta skola. Det krävdes tillstånd från kommunen för att få göra det, även om det var uppenbart att eleven var mobbad på skolan. De familjer som kunde flyttade från skolans upptagningsområde till en annan skola. En möjlighet som var få förunnade.

I och med friskolereformen så finns inte denna begränsning kvar längre och det är många som kan vittna om vilken befrielse det var att kunna byta till en annan skola och därmed komma ifrån den förfärliga mobbningssituationen som den förra skolan inte hade haft förmåga att hantera.

Detta är ett perspektiv på skolvalet som sällan är uppe i debatten, individens möjlighet att idag ”ta sin mats ur skolan” om skolan inte har förmåga att hantera mobbning och kränkande beteenden. Friendsrapporten visar att det tyvärr är många elever som även under det senaste året har upplevt mobbing och att de inte fått stöd från vuxna i skolan för att hantera situationen. Friends pekar på att myndigheterna måste få bättre förutsättningar för att kräva att problemen åtgärdas. Men när nästan var 5:e elev i åk 6-9 (19%) svarar att man sällan eller aldrig upplever att personalen på skolan agerar när de märker/får veta att elever blir illa behandlade/kränkta så anser jag att det vittnar om ett ledarskapsproblem i skolan. För mig blir den naturliga frågan;  ”Vilken koll har egentligen huvudmännen på hur detta förebyggande arbete mot mobbing och kränkning fungerar i deras skola/or? ”.

Trygghet – i grunden handlar det om en bra skolmiljö där det finns en kultur för att ta tag i problemen så fort de uppstår – borde vara en självklarhet i alla skolor i ett land som har skolplikt. Vi vet också att ordning och reda i skolan är en av de viktigaste grunderna för skolvalet. Det handlar om skolhuvudmannens ansvar gentemot varje elev. När skolan inte kan leverera detta är det tur att det finns en väg ut i dagens skolsystem för de flesta drabbade elever. De kan byta till en annan skola.

/

Författare

Prenumerera på bloggen