Varför ställs aldrig följdfrågan – vilka menar du sätter vinst före kunskap?

”I skolan ska man kämpa för kunskap – inte maximal vinst” det är rubriken på förstasidan i DI idag. Citatet är från en intervju med utbildningsministern där hon, föga förvånande, aviserar att socialdemokraterna kommer att söka majoritet för sänkt skolpeng för friskolor och för att ändra på ett kösystem till friskolor som de anser vara fel.

Det som är intressant med (s) klappjakt på friskolor är att de kommer undan med svepande påståenden. Det hade ju varit rätt naturligt att ställa följdfrågan till ministern ”Vilka friskolehuvudmän menar du sätter maximal vinst före kunskap?” Svaret på den frågan är ju minst sagt intressant. Är det AcadeMedia som har en rörelsemarginal på ca 2,5 procent efter skatt? Eller är det den lilla skolhuvudmannen vars ägare tar utdelning vart 5:e år i stället för lön varje år? Eller är det alla som har ett AB för att de – enligt den rådande (s) retoriken – är verksamheter som bara är ute efter vinst och därmed struntar i kvalitet?

Nu ställs inte frågan i denna intervju. Därför får vi, och hundratals friskolehuvudmän, fortsätta att leva i okunskap om vad ministern och hennes kollegor menar konkret. Hur många är det egentligen som sitter på de anklagades bänk?

Sista ordet är knappast sagt i denna fråga så förhoppningsvis finns det någon journalist som kan ställa följdfrågan;

”Kan du namnge en eller flera friskolehuvudmän som du menar sätter maximal vinst före kunskap?”.

 

Författare

Prenumerera på bloggen