19 januari 2021

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Läser i tidningen Mitt i om att Stockholms utbildningsförvaltning beslutat att dra tillståndet för ett antal fristående förskolor i Stockholm. Detta är följden av den förändrade lagstiftning som trädde ikraft med anledning av lagen om ägar- och ledningsprövning. Den gäller för fristående förskolor, grund- och gymnasieskolor sedan 1 januari 2019. Skolinspektionen gör granskningen när det gäller ägarna till fristående grundskolor och gymnasieskolor. Men när det gäller fristående förskolor så är det kommunen som gör denna granskning.

Det innebär att den kommun som själv bedriver förskoleverksamhet ska granska och besluta om de fristående förskolornas ägare lever upp till lagens krav och därmed få bedriva verksamhet eller ej. Det känns knappast som ett rimligt system. Från förbundets sida har vi också vid flera tillfällen påpekat att det är orimligt att det är kommunen som ska ha tillsynsansvaret för de fristående förskolorna. Det borde vara Skolinspektionen, en oberoende tillsynsmyndighet.

Det blir än mer intressant när man läser artikeln i Mitt i, där kommunens representant konstaterar att ”Kraven har ökat på dessa förskolor genom skollagen. Har man en ekonomi som inte är tillräckligt stark för att bedriva förskola så riskerar man tillståndet”. 

Och vad kommer då pengarna ifrån frågar sig vän av ordning? Jo från kommunen är svaret.

Det är svårt att förstå att någon kan tycka att detta är ett rimligt system. Det är självklart att verksamheterna ska granskas. Men det är inte rimligt att den kommun som bedriver egen förskoleverksamhet och som dessutom beslutar om nivån på förskolepengen till dessa fristående förskolor ska vara den som utför ägar- och ledningsprövning av de fristående förskolornas ägare. Det borde vara en självklarhet att såväl den löpande tillsynen som ägar-, och ledningsprövningen ska utföras av Skolinspektionen, en oberoende myndighet. 

Mitt i artikeln visar dessutom på ytterligare exempel på att det blivit mycket svårare för små aktörer att bedriva fristående förskole-, och skolverksamhet i Sverige. Jag har skrivit om detta tidigare, politiska beslut spelar roll.

Altinget uppmärksammar också det faktum att det framförallt är de större friskolehuvudmännen som får tillstånd att starta nya friskolor. Tillståndsgranskningen är tuffare idag än för 10 år sedan. De som påstår att det finns en fri etableringsrätt för friskolor i Sverige talar kort sagt inte sanning.

/

Sätter kommunala grundskolor glädjebetyg?

30 november 2023

Att friskolor sätter glädjebetyg är en återkommande anklagelse i skoldebatten. Skälet är, enligt kritikerna, att friskolor vill locka till sig

Utomordentligt allvarliga anklagelser mot Cordoba International School

29 november 2023

Skolinspektionen meddelar att myndigheten drar in tillståndet för Cordoba International School i Stockholm, med ägaren ALM Education, efter att SÄPO

Lärare i friskolor trivs bättre – år efter år

24 november 2023

I veckan släppte fackförbundet Sveriges Lärare sin, som det nu verkar, årliga rapport inför höstterminens slut. Nu med titeln Den

Om bussning, Sandviken och vad forskningen säger

14 november 2023

Det är en intressant diskussion som nu pågår om skolorna i Sandviken. Politikerna i Sandviken vill att klass 4 och