Mobbad i den kommunala skolan fick Peje Emilsson flytta till mormor för en bättre skolgång. Detta födde så småningom en längtan hos honom att skapa en skolverksamhet som kan erbjuda en trygg miljö och en personligt utformad pedagogik med utgångspunkt i varje individ. Resultatet är den framgångsrika skolkoncernen Kunskapsskolan, som i dag driver ett 36 skolor i Sverige med 14 500 elever samt organiserar ett internationellt nätverk med skolor i Indien, Nederländerna, Storbritannien, USA och Saudiarabien.

Varför startade du en friskola?
– Min drivkraft är att kunna erbjuda barn en så bra start i livet som möjligt. Jag blev själv mobbad i den kommunala skolan på min hemort Nynäshamn och fick därför flytta till min mormor på Söder i Stockholm för att komma till en annan skola. Detta ledde så småningom till att jag fick idén att starta trygga skolor som utgår ifrån att alla människor är olika, det vill säga det jag själv saknade som barn. I januari 1999 drog arbetet igång under ledning av mig, min dotter Cecilia Carnefeldt, Anders Hultin, tidigare politiskt sakkunnig på utbildningsdepartementet, Per Unckel, före detta utbildningsminister och nationalekonomen Nils Lundgren. I augusti 2000 öppnade vi våra första fyra grundskolor – i Tyresö, Täby, Skärholmen och Norrköping.

 Beskriv skolans profil!
– Vi vet att elever lär i olika takt. Därför utgår vår pedagogik från varje individ. Hos oss ska våra elever få en trygg skola där alla blir sedda och utmanade. Vi tror att det är en kombination av goda ämneskunskaper och ett antal väl utvecklade förmågor som är nyckeln till framgång. Med en personligt utformad utbildning hjälper vi våra elever att ta till sig kunskap och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Genom en nära relation mellan elev och lärare utgår vi alltid från varje individs förutsättningar och mål, samtidigt som vi har höga förväntningar på elevens utveckling.

Vad är du stoltast över?
– Att våra skolor har bidragit till att många unga människor har fått en bra start i livet. Vår filosofi att sätta människan i centrum fungerar uppenbarligen, vi får många brev från tacksamma föräldrar som bevis på detta. Ett annat bevis är att våra elever har ett mycket bättre meritvärde än genomsnittet. Systemet vi arbetar efter ger både motiverade elever och motiverade lärare. Personligen tycker jag att det bara blir roligare och roligare att arbeta inom utbildning och är stolt över att ha kunnat föra våra tankar vidare internationellt genom samarbeten. Nu driver vi bland annat skolor och center för yrkesutbildning i Indien, där vi ser att vi verkligen kan göra skillnad för barns och ungas framtidsutsikter.

Vad är den största utmaningen idag?
– Rent allmänt är det att vi kämpar mot högrörliga politiska system, vilket skapar brist på förutsägbarhet. En utmaning av en annan karaktär är att få till en bra blandning mellan skickliga lärare och god digital teknik. Detta har blivit extra tydligt i samband med pandemin. En positiv effekt är att det har tvingat fram ett nytänkande och ökad kunskap om hur man bäst utvecklar och implementerar digitala verktyg och metoder. Det är något vi kan bygga vidare på i framtiden.

Fakta:
Kunskapsskolan i Sverige driver grund- och gymnasieskolor under namnen Kunskapsskolan och Kunskapsgymnasiet. Utbildningarnas viktigaste kännetecken är den pedagogiska modellen med en personligt utformad utbildning som ger kunskap och förmågor för framtiden. De första skolorna startades år 2000. Idag går omkring 14 500 elever i de 29 grundskolorna och 7 gymnasieskolorna. Kunskapsskolan i Sverige ingår i ett internationellt nätverk av skolor runt om i världen med omkring 30 000 elever som följer hela eller delar av Kunskapsskolan arbetssätt, The KED Program. Kunskapsskolan ägs av grundaren Peje Emilsson med familj. År 2016 startades affärsområdet SkillEd med en idé om att ta Kunskapsskolans framgångsrika modell med att lära elever för framtiden och anpassa den till kompetensutveckling för vuxna inom företag och organisationer.

Skolutveckling under 30 år – värt att uppmärksamma!

23 september 2022

I år är det 30 år sedan friskolereformen beslutades i Sveriges riksdag. Det är värt att uppmärksamma, och det gör

Vinsten bygger trygghet

09 september 2022

Falun är en friskoletät kommun och så många som var femte elev i grundskolan går i en friskola. På gymnasienivå

Skolchefen: Kommunal verksamhet har köpfest i december

02 september 2022

Diskussionen om vinst har präglat friskoledebatten under lång tid. Men är frågan verkligen relevant? Vart tar vinsten vägen och hur

Byskolan: När skolan dör dör en bygd!

23 juni 2022

Vårterminen är slut och för eleverna har det efterlängtade sommarlovet börjat. De yngre barnen ser redan fram emot att få