Dra nytta av bra skolor

Debattartikel publicerad i bland annat Skaraborgs Läns Tidning

Vi företräder flera fristående skolor i Västra Sverige som idag sammanlagt utbildar omkring 5500 elever från förskoleklasstill åk 9. Skolor med goda kunskapsresultat och ett bra samarbete med föräldrar och elever. I Sverige finns mer än 800 fristående grundskolor som tillsammans bidrar med tydliga pedagogiska idéer, långsiktigt ledarskap, fokus på kunskap och miljöer där elever känner sig trygga. 
Föräldrar och elever har idag helt andra möjligheter än förr att välja den skola som passar dem bäst. Det är lätt att glömma, men så var det inte för 30 år sedan. Då fick man hålla tillgodo med den skola som fanns i närheten oavsett kvaliteten. 
Den svenska skolan har stora utmaningar, men det finns många framgångsrika skolor, både med fristående och kommunala huvudmän som visar att det går att skapa bra resultat, även i skolor där många elever kommer från svåra förhållanden. Vi är helt övertygade om att kan vi bara dra nytta av dessa erfarenheter så kan vi tillsammans lösa problemen och förbättra resultaten. 
Dessvärre ligger det idag ett statligt utredningsförslag ”En mer likvärdig skola” på bordet som går i rakt motsatt riktning. Bra och populära fristående skolor ska hindras från att växa. Nya statliga myndigheter ska ta över antagningen till alla grundskolor i en kommun och placera ut eleverna med hjälp av förturer, kvotering och till sist också lottning när det finns fler sökande än platser. Förslaget innebär också att det inte ska vara självklart för elever att fortsätta i samma skola som man gått i under förskoltiden. Köer får inte användas, föräldrar får inte rätt att överklaga beslut om sina barns skolplacering och det ska bli svårare att byta skola under terminen. Kommuner ska dessutom få möjlighet att sänka skolpengen till just friskolelever, vilket vi starkt ifrågasätter utifrån likvärdighet.
Målet är att blanda elever för att skapa en ”allsidig social sammansättning” i varje skola. Ingen kan dock idag svara på hur det ska gå till. Ska eleverna kvoteras in baserat på deras föräldrars inkomst, utbildning eller vilket land de kommer från? För oss bygger detta på en märklig människosyn som inte innebär att man tar hänsyn till varje elevs bästa. Allt för många elever i Sverige har idag inte samma möjligheter som andra att förverkliga sin potential. Helt enkelt därför att den skola de går i inte håller tillräckligt hög kvalitet. Här finns en viktig uppgift för politiker som man borde ägna all sin kraft åt framöver.  
Vårt nätverk vill gärna bidra i det arbetet och vi är övertygade om att våra erfarenheter skulle kunna komma till stor nytta. Låt oss därför tillsammans ta oss an den utmaningen, istället för att staten ska styra med nya dyra myndigheter.

Huvudman för:
Broholmskolan, Lidköping
Fridaskolorna
Friskolan i Mariestad
Friskolan Metis, Skara
Jungs Friskola, Vara 
Montessoriskolan Trilobiten, Trollhättan
Nya skolan, Trollhättan
Vänersnäs Montessoriskola, Vänersborg 
Önums Friskola, Vara