Efter att ha arbetat i många år som gymnasielärare och dessutom drivit eget företag kände jag att tiden var mogen att kombinera dessa kompetenser i egen friskoleverksamhet”, berättar Pecka Marklund, delägare och skolledare i Honesta Skolutveckling, som driver tre gymnasieskolor. ”Drivkraften var att få möjlighet att genomdriva snabba beslut – och se till att alla beslut sätter elever och lärare i centrum”, fortsätter han.

Varför köpte du in dig i en friskola?
– Jag är utbildad gymnasielärare i samhällskunskap, historia och psykologi och har arbetat i många år på en stor kommunal skola som både lärare och rektor. Jag startade dessutom eget företag när jag var 18 år. Anledningen till att jag ville driva egen skola var att jag ville kunna påverka verksamheten i högre grad. Jag ville skapa en snabbhet i besluten och se till att elever och lärare alltid sätts i centrum. Därför köpte jag in mig för fem år sedan som en av tre delägare i Honesta Skolutveckling och dess tre gymnasieskolor i Östersund, Skellefteå och Örnsköldsvik.

 Beskriv skolans profil!
– All vår verksamhet genomsyras av värdegrund och kunskap. Värdegrund är något som många tar för givet, men vi försöker verkligen leva som vi lär. Något som är speciellt för våra skolor är att vi undervisar i block, vilket innebär att eleven endast har undervisning i två ämnen per dag, ett förmiddagsblock och ett eftermiddagsblock. Det ger möjlighet för både lärare och elever att fokusera och djupdyka i ett ämne. Vi satsar också på att anställa mentorer, så att lärarna kan fokusera på att lära ut.

 Vad är du stoltast över?
– Jag är enormt stolt över att vi har så engagerade och duktiga lärare, som gör en verklig skillnad för våra elever. Vi mäter elevernas resultat när de börjar i någon av våra gymnasieskolor och när de går ut, och ser att de flesta utvecklas enormt positivt. Jag är också stolt över att så många elever söker sig till våra skolor – när jag gick in i Honesta år 2015 hade skolorna 340 elever och nu är det 600. Jag ser det som ett kvitto på kvaliteten i vår verksamhet.

Vad är den största utmaningen i dag?
– Den negativa bild av friskolor som sprids av politiker och massmedia. Vi möts ofta av okunskap – det sitter politiker på riksnivå och tycker till om något som de inte förstår och kan utvärdera på ett rättvist och korrekt sätt. Det är en utmaning att bryta igenom det negativa bruset. Det som är positivt är att vår kommunikation med kommunen har förbättrats under de senaste fem åren.

Fakta:
Honesta Skolutveckling är en friskolekoncern som grundades 2013. Verksamheten består av tre gymnasieskolor, belägna i Östersund, Örnsköldsvik och Skellefteå. Skolorna har totalt 600 elever och 100 medarbetare, varav 67 heltidsanställda.

Skolutveckling under 30 år – värt att uppmärksamma!

23 september 2022

I år är det 30 år sedan friskolereformen beslutades i Sveriges riksdag. Det är värt att uppmärksamma, och det gör

Vinsten bygger trygghet

09 september 2022

Falun är en friskoletät kommun och så många som var femte elev i grundskolan går i en friskola. På gymnasienivå

Skolchefen: Kommunal verksamhet har köpfest i december

02 september 2022

Diskussionen om vinst har präglat friskoledebatten under lång tid. Men är frågan verkligen relevant? Vart tar vinsten vägen och hur

Byskolan: När skolan dör dör en bygd!

23 juni 2022

Vårterminen är slut och för eleverna har det efterlängtade sommarlovet börjat. De yngre barnen ser redan fram emot att få