”Det är fel fokus i debatten när det handlar om vinst istället för kvaliteten i skolan”. Det säger Marita Andersson, mångårig vd för det framgångsrika skolföretaget Inspira. ”Efter att ha arbetat under många år i tre kommuner vet jag att överskottet från kommunala skolor ofta hamnar i kommunens allmänna kassa och kan gå till något helt annat, medan fristående verksamheter använder medlen för att utveckla verksamheten vidare”. ”Jag anser att de fristående och kommunala skolorna bör arbeta hand i hand för att höja kvaliteten med barnens bästa för ögonen”, säger hon.

Varför startade ni en friskola?
– Egentligen gillade jag kommunal verksamhet. Efter många år inom den kommunala förskolan och grundskolan – först som lärare och sedan som chef för bland annat förskole- och grundskoleverksamheten i Sollentuna kommun – hade jag skaffat mig en bra helhetsbild över vad som krävdes för att få till stånd en välfungerande skola. Jag var väl insatt i de pedagogiska utmaningarna efter att ha utbildat mig till förskolelärare på 1970-talet och sedan dess arbetat inom skolan, kände till de ekonomiska villkoren efter mina många år som chef och visste hur kommuner fungerar. Den utlösande faktorn var en omorganisation i kommunen år 2000, som jag befarade skulle få en negativ effekt på kvalitet och pedagogik. Tillsammans med några kollegor som kände likadant gick vi ut och erbjöd alla förskolor i Sollentuna att bli en del av vårt fristående initiativ för att driva verksamheten. Hälften svarade ja och i september 2001 drog vi igång Inspira med tio förskolor, 160 medarbetare, elva ägare och med mig som vd.

Beskriv skolans profil!
– Vi var besjälade av att skapa attraktiva förskolor med hög kvalitet för barnen, att erbjuda dem det allra bästa, både akademiskt och socialt. I syfte att höja kvaliteten på våra skolor startade vi ett pedagogiskt projekt baserat på läroplanen. Vi var bra på barn i behov och insåg att alla skolor inte kunde se likadana ut, utan att verksamheten måste skräddarsys för att passa de barn som gick i just den skolan. Våra skolor såg därför olika ut i olika kommundelar. Vi ville också vara attraktiva som arbetsgivare genom en verksamhet präglad av delaktighet och inflytande. Allas röst skulle höras.

Vad är du stoltast över?
– Jag är oerhört stolt över vår utveckling från starten 2001 fram till 2017, när vi sålde verksamheten. Jag har verkligen uppskattat ynnesten och förmånen att få förverkliga de visioner som vi hade. Genom minskad byråkrati och kortare beslutsvägar kunde vi öka fokus på verksamheten och skapa en tydlighet och närhet. Detta gav fantastiska resultat. När vi startade sa vi att om det finns ett pris som bästa arbetsgivare, så ska vi ha det – och 2005 fick vi en sådan utnämning av Alecta. Vi växte rejält fram till dess att vi sålde, men lyckades hela tiden utöka verksamheten med bibehållet fokus.

Vad är den största utmaningen i dag?
– Det är fel fokus i debatten; det ligger på vinstfrågan istället för kvaliteten i både förskolan och grundskolan. Jag anser att de fristående och kommunala skolorna bör arbeta hand i hand med barnens bästa för ögonen. De har samma uppdrag enligt läroplanen och bör berika varandra och hjälpas åt för att utveckla kvaliteten. Efter att ha arbetat i tre kommuner har jag sett att vissa skolor går plus och andra minus. Överskottet från de som går plus går in i kommunens kassa och kan användas till annat – och inte som i fristående skolor där det går tillbaka för att utveckla verksamheten vidare. Det innebär att vinstdebatten blir märklig.

Fakta:
Inspira förskolor & skolor AB grundades 2001 och utvecklades till ett av Sveriges ledande förskole- och friskoleföretag. Verksamheten startades i Sollentuna men växte till ett antal andra kommuner i Stockholms län, som Nacka, Tyresö, Täby, Stockholm och Solna.. Inspira såldes 2017 till Norges största privata förskoleföretag Læringsverkstedet och bytte 2019 namn till Dibber. Då företaget såldes omfattade verksamheten 40 skolor, fyra grundskolor, sex öppna förskolor, 3 500 elever och 700 medarbetare.

 

Skolutveckling under 30 år – värt att uppmärksamma!

23 september 2022

I år är det 30 år sedan friskolereformen beslutades i Sveriges riksdag. Det är värt att uppmärksamma, och det gör

Vinsten bygger trygghet

09 september 2022

Falun är en friskoletät kommun och så många som var femte elev i grundskolan går i en friskola. På gymnasienivå

Skolchefen: Kommunal verksamhet har köpfest i december

02 september 2022

Diskussionen om vinst har präglat friskoledebatten under lång tid. Men är frågan verkligen relevant? Vart tar vinsten vägen och hur

Byskolan: När skolan dör dör en bygd!

23 juni 2022

Vårterminen är slut och för eleverna har det efterlängtade sommarlovet börjat. De yngre barnen ser redan fram emot att få