”Viktigast lyfta skolor i utsatta områden”

Motståndet mot lottning beror på att många intuitivt känner att våra barns framtid och skolgång så mycket som möjligt ska tillhöra det påverkbara, hellre än att föras till slumpens värld. Det skriver Lars Leijonborg, Friskolornas Riksförbund, i en replik.