Jag har arbetat många år inom Bollnäs kommun, bland annat på en högstadieskola i centrala Bollnäs. Jag och mina arbetslagsledare ville göra en bra skola bättre och jag hade många kontakter med förvaltning och nämnd, men de ville inte riktigt lyssna på mig. Därför beslutade vi att skicka in en ansökan om att starta en egen friskola”. Det berättar Anders Ringård, rektor för friskolan Lust & Lära i Bollnäs. ”Vår erfarenhet av den kommunala skolan var att beslutsprocesserna tog lång tid – det ville vi ändra på”, fortsätter han.

 Varför startade du en friskola?
– Jag var rektor på en kommunal skola i Bollnäs och kände att många elever inte fick det stöd de behövde. Tillsammans med några kollegor bestämde jag mig därför för att starta en friskola, med fokus på engagerad personal som ser till varje elevs behov. Att se eleverna och ha en bra relation med dem är viktigt för att skapa en bra skolvardag. Det är också viktigt att det finns bra stödfunktioner för de elever som behöver det. Vi ville skapa en skola där stor vikt läggs vid att vara närvarande och att bygga personliga relationer med både personal och elever. Vår erfarenhet från den kommunala skolan var att beslutsprocesserna tog lång tid. Det ville vi motverka genom att finnas på plats på skolan så att personal och ledning snabbt skulle kunna sammanträda och fatta ett beslut samma dag om det skulle behövas.

Beskriv skolans profil!
– Vi var väldigt noga när vi startade skolan 2009 att starta ett ”Profilämne” som heter Personlig Utveckling/Ämnesfördjupning. Varje klass har en lektion/vecka under alla tre år då vi jobbar aktivt för att stärka varje enskild elevs självkänsla. Det är enligt mig viktigt i en allt mer teoretisk skola att eleverna får ”växa inifrån” och lära sig fatta kloka beslut som påverkar deras framtid. Det är också viktigt för mig som rektor att det är små klasser så att pedagogerna verkligen hinner se och hjälpa alla elever, vilket innebär att våra klasser inte har fler än 20 elever.

Vad är du stoltast över?
– Att vi har så goda resultat och höga meritvärden. Det viktigaste för mig är även de mjuka värdena – att våra elever blir fantastiska samhällsmedborgare. Jag får ofta höra från mottagande gymnasierektorer att de märker på ett positivt sätt att eleverna kommer från Lust & Lära.

Vad är den största utmaningen i dag?
– Att vi inte har kontroll på de beslut som fattas i Bollnäs kommun angående skolpengen.

Fakta:

 Friskolan Lust & Lära är en friskola för årskurs 7-9 i Bollnäs. Verksamheten, som startade i augusti 2009, har 400 elever i 20 klasser och totalt 55 anställda.

 

Skolutveckling under 30 år – värt att uppmärksamma!

23 september 2022

I år är det 30 år sedan friskolereformen beslutades i Sveriges riksdag. Det är värt att uppmärksamma, och det gör

Vinsten bygger trygghet

09 september 2022

Falun är en friskoletät kommun och så många som var femte elev i grundskolan går i en friskola. På gymnasienivå

Skolchefen: Kommunal verksamhet har köpfest i december

02 september 2022

Diskussionen om vinst har präglat friskoledebatten under lång tid. Men är frågan verkligen relevant? Vart tar vinsten vägen och hur

Byskolan: När skolan dör dör en bygd!

23 juni 2022

Vårterminen är slut och för eleverna har det efterlängtade sommarlovet börjat. De yngre barnen ser redan fram emot att få