Ända sedan Utvecklingspedagogik startades 1994 har fokus legat på att skapa erbjuda utbildning och verksamhet av hög kvalitet för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning ”Vi är stolta över att kunna göra skillnad. Samtidigt oroar vi oss över att det saknas förståelse hos politikerna för att våra elever kräver större resurser och att de likställs med andra elever när det gäller behov”, säger Niklas Ahlström, vd och son till grundaren Jan-Åke Ahlström.

 Varför startade din far en friskola?
– Min far var lärare och skolledare och var verksam inom särskolan. I samband med friskolereformen såg han möjligheten att utveckla verksamheten som friskola. Han hade sett att medarbetarna var kunniga och engagerade, men bakbundna av en stelbent administrativ struktur. Genom ett mer elevnära och effektivt sätt att styra verksamheten ville han åstadkomma en positiv förändring för både elever och medarbetare. År 1994 startade han företaget Utvecklingspedagogik med två skolor, en i Sollentuna och en i Solna, med totalt cirka 120 elever och 100 medarbetare.

Beskriv skolans profil!
– Vi erbjuder skola och omsorg för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Vår verksamhetsidé är att med hjärta och klokhet skapa hög kvalitet och individuellt utformade insatser som bidrar till utveckling, delaktighet och livskvalitet för alla. Även om företaget har vuxit under årens lopp så har det varit viktigt att tillväxt aldrig skulle ske på bekostnad av kvalitet, gemenskapen och den familjära känslan. Det faktum att Utvecklingspedagogik är ett familjeföretag märks på flera sätt, bland annat genom närhet till ägare och korta beslutsvägar. Att tre av fyra barn i dag arbetar aktivt i företaget har också bidragit till att den familjära känslan finns kvar. År 2014 fullföljdes ett generationsskifte då jag och mina tre syskon övertog ägandet av företaget. Tre av oss fyra arbetar idag aktivt i företaget vilket både bidragit till att fortsätta driva det utifrån de tankar som vår far hade samt att den familjära känslan fortfarande finns kvar.

Vad är du stoltast över?
– Att vi lyckas med det vi föresatt oss, det vill säga att göra skillnad för våra elever och brukare genom att samla kompetens och se varje individs behov. Vi har också lyckats skapa en trivsam arbetsmiljö för våra medarbetare. Vi har starka värderingar som bygger på att ständigt utvecklas och att använda både hjärta och klokhet för att åstadkomma bästa möjliga verksamhet.

Vad är den största utmaningen idag?
– Alla våra elever har ett stort stödbehov och för att kunna erbjuda den höga kvalitet vi eftersträvar krävs hög personaltäthet, kunskap och omfattande resurser. Jag är därför oroad över de ständiga besparingarna och att det är svårt att föra en diskussion med kommunerna, som visat allt mindre förståelse för de förutsättningar som vi arbetar under. Våra elevers behov likställs med andra elevers. Det krävs en lagändring för att få till stånd en förutsägbarhet i resurserna och jag har arbetat mycket med påverkan för att få politikerna att inse det. En annan utmaning är att attrahera och behålla medarbetare, men där har vi lyckats väl och vi har i dag en låg personalomsättning.

Fakta:
Utvecklingspedagogik AB är ett familjeägt välfärdsföretag som driver verksamheter inom skola och omsorg med inriktning på barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i Storstockholm. Verksamheten grundades 1994 av Jan-Åke Ahlström och drivs nu vidare av barnen. Utvecklingspedagogik har i dag 600 elever i sex skolor, från förskola till gymnasium riktade till målgruppen. Antalet medarbetare uppgår till cirka 550.

 

 

 

 

Skolutveckling under 30 år – värt att uppmärksamma!

23 september 2022

I år är det 30 år sedan friskolereformen beslutades i Sveriges riksdag. Det är värt att uppmärksamma, och det gör

Vinsten bygger trygghet

09 september 2022

Falun är en friskoletät kommun och så många som var femte elev i grundskolan går i en friskola. På gymnasienivå

Skolchefen: Kommunal verksamhet har köpfest i december

02 september 2022

Diskussionen om vinst har präglat friskoledebatten under lång tid. Men är frågan verkligen relevant? Vart tar vinsten vägen och hur

Byskolan: När skolan dör dör en bygd!

23 juni 2022

Vårterminen är slut och för eleverna har det efterlängtade sommarlovet börjat. De yngre barnen ser redan fram emot att få