Som många andra friskolor startade Malmö Montessoriskola som en naturlig vidareutveckling av en populär och framgångsrik förskola. Det som särskiljer den här skolan är bland annat dess anrika historia av folkbildning och barnomsorg. Även om medlen har skiftat med tidsandan under decenniernas lopp för föreningen Hemgårdar, som grundades på 1940-talet, har målen om att främja gemenskap, förståelse och livslångt lärande alltid genomsyrat verksamheten. Det säger Marie-Louise Ek, drivkraft bakom grundandet av skolan och dess första rektor.

Varför startade du en friskola?
– Eftersom jag var lärare och hade mina pojkar i en av de populära montessoriförskolor som föreningen Hemgårdar drev hade jag en stark drivkraft att få igång en grundskola byggd på samma pedagogiska principer och med samma värderingar. Jag var inte ensam – vi var ett gäng föräldrar som tyckte att det skulle vara en naturlig fortsättning för våra förskolebarn att gå vidare till en montessorigrundskola. År 1996 startade vi med en första klass med 24 elever. Men det kändes pirrigt och osäkert – vi hade ju ingen aning om fler föräldrar skulle vilja sätta sina barn i vår skola.

 Beskriv skolans profil!
-Vår undervisning bygger på Montessoris filosofi om barnets inre drivkraft och nyfikenhet. Miljön, materialet och pedagogen är ett viktigt stöd för barnets utveckling och lust att lära. Frihet under ansvar, delaktighet och respekt för varandra genomsyrar vårt förhållningssätt. Vi är en liten skola med små klasser och hög personaltäthet där sammanhållning och att lära känna varandra är en styrka. Vi har flera årliga unika temadagar där vi åldersblandar alla elever, som tillsammans får lösa uppgifter och utföra uppdrag under ledning av de äldre eleverna. Vi vill att det ska vara tryggt och roligt att börja skolan!

Vad är du stoltast över?
– Att ha byggt upp en skolverksamhet som kan erbjuda barn en bra start i livet. Vi har skapat en miljö som främjar trygghet och trivsel – och dessutom goda skolresultat, hög kvalitet och höga meritvärden. Jag är dessutom stolt över att vår personal trivs så bra. Vi har lätt att hitta behöriga lärare och vi har låg personalomsättning.

Vad är den största utmaningen idag?
– Jag är jätteorolig för framtiden. Vi kommer från den här gamla föreningen som ända sedan vi startade skolverksamhet har upplevt tuffare och tuffare ekonomiska förutsättningar. Det blir också svårare för små aktörer att handskas med de ständiga förändringarna av lagar och förordningar. Besluten fattas på nationell nivå och det förefaller som lagstiftarna inte förstår konsekvenserna för små aktörer. Utredningen En mer likvärdig skola kommer att få enorma konsekvenser som vi inte kan överblicka idag.

Fakta:
Malmö Montessoriskolas förskolor, grundskola och fritidshem ägs och drivs av den icke vinstdrivande ideella Föreningen Hemgårdar. Föreningen Hemgårdar i Malmö, som startade 1941, har en lång historia av utbildning och socialt engagemang. Föreningens första montessoriförskola startades 1961 och grundskolan Malmö Montessoriskola startade 1996. Idag får 430 barn och elever sin utbildning inom verksamheten och under ledning av 90 medarbetare. Somliga av eleverna är andra eller tredje generationens ”Hemgårdare”.

 

 

 

 

 

 

 

Skolutveckling under 30 år – värt att uppmärksamma!

23 september 2022

I år är det 30 år sedan friskolereformen beslutades i Sveriges riksdag. Det är värt att uppmärksamma, och det gör

Vinsten bygger trygghet

09 september 2022

Falun är en friskoletät kommun och så många som var femte elev i grundskolan går i en friskola. På gymnasienivå

Skolchefen: Kommunal verksamhet har köpfest i december

02 september 2022

Diskussionen om vinst har präglat friskoledebatten under lång tid. Men är frågan verkligen relevant? Vart tar vinsten vägen och hur

Byskolan: När skolan dör dör en bygd!

23 juni 2022

Vårterminen är slut och för eleverna har det efterlängtade sommarlovet börjat. De yngre barnen ser redan fram emot att få