Det som särskiljer oss från andra skolor är bland annat att vi tillsammans med företag inom olika branscher tar fram och erbjuder de utbildningar som behövs. Det gör våra elever framgångsrika – och innebär att vi ligger skyhögt över rikssnittet när det gäller att få ut ungdomar i jobb efter avslutad skolgång”. Det säger Jan Vikström, grundare och styrelseordförande för Lärande. I dag har verksamheten, som startade som IT-utbildningar för vuxna inom Kunskapslyftet, utvecklats till ett av Sveriges största friskoleföretag.

Jag har arbetat i hela mitt vuxna liv med utbildningar och brinner för att göra skillnad för ungdomar. Jag har också jobbat mycket med idrott, teamutveckling och vuxenutbildning. Min erfarenhet var att utvecklingen stod still och att skolan måste anpassas efter ett modernt samhälle med elever som går ut i yrkeslivet med den kunskap och de kompetenser som efterfrågas. År 1999 startade jag företaget Lärande i Norrköping, som då var inriktat på vuxenutbildningar inom IT på uppdrag av Norrköpings kommun inom Kunskapslyftet, vilket var ett steg att mot att arbeta mot IT-branschen. Fyra år senare, 2003, tog Lärande klivet in på gymnasiet genom att starta ITGymnasiet i Norrköping med 90 elever. Några år senare upphörde vi med all vuxenutbildning och satsade i stället på att utveckla verksamheten inom gymnasiet med fler skolor och småningom även med grundskolor och förskolor.

Beskriv skolans profil!
– I en värld som förändras allt snabbare har svensk skola svårt att hänga med och alltför många når inte sin fulla potential. Därför behövs Lärande mer än någonsin. Vi bestämde oss tidigt för att skapa en stilbildande skola som tar vara på allt det positiva som möjliggörs av ny kunskap och ny teknik och där vi kan erbjuda utbildningar för framtiden. Vi ville skapa en skola med ambitionen att varje individ ska få chansen att frigöra sin potential och leva välmående i informationssamhället. Våra utbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet.

Vad är du stoltast över?
– Jag är oerhört stolt över att vi har lyckats med det som vi föresatt oss, det vill säga att skapa moderna skolor som ger våra elever de bästa möjliga förutsättningarna för att bli framgångsrika genom att förbereda dem för yrken där de behövs. Vi har lyckats koppla ihop våra skolor med olika typer av näringsliv – allt från IT, som vi startade med, till hotell, ridning och fordon. Tillsammans med de främsta aktörerna inom varje bransch erbjuder vi utbildningar som möter verkliga, uttalade behov i svenska tillväxtbranscher. Med en utbildning från våra gymnasier kan eleverna börja jobba direkt efter examen, eller studera vidare på högskolenivå. Vi ligger skyhögt över snittet när det gäller att få ut ungdomar i jobb efter skolan. Vi har vuxit kraftigt sedan starten – organiskt och genom förvärv – med bibehållen företagskultur och våra skolor är populära både bland elever, lärare och samarbetspartners.

Vad är den största utmaningen i dag?
– Friskoldebatten är bakvänd – den går ut på att man inte ska effektivisera för då tjänar man pengar. Min syn är att både kommunala och friskolor ska effektivisera sina verksamheter genom att dela material, coacha varandra och jobba med best practice i syfte att skapa en kollektiv syn på vad som är bästa möjliga utbildning. Det skapar rättvisa och ger bästa möjliga förutsättningar för så många som möjligt – och därmed för det svenska samhället.

Fakta:
Lärandegruppen i Sverige AB, med huvudkontor i Norrköping, är en av Sveriges största friskolekoncerner. Kärnan i gruppens verksamhet, som grundades 1999, är att bedriva grundskola och gymnasium. I koncernen finns Lärande i Sverige AB  som driver Realgymnasiet och Erlaskolan,  Lärande Partner i Östergötland AB och Magnetica Education AB.  Företaget har i dag cirka 850 medarbetare och driver 25 verksamheter varav tre förskolor, 7 grundskolor och 17 gymnasieskolor i Sverige, från Sundsvall i norr till Malmö i söder, med totalt 6 000 elever.

 

Skolutveckling under 30 år – värt att uppmärksamma!

23 september 2022

I år är det 30 år sedan friskolereformen beslutades i Sveriges riksdag. Det är värt att uppmärksamma, och det gör

Vinsten bygger trygghet

09 september 2022

Falun är en friskoletät kommun och så många som var femte elev i grundskolan går i en friskola. På gymnasienivå

Skolchefen: Kommunal verksamhet har köpfest i december

02 september 2022

Diskussionen om vinst har präglat friskoledebatten under lång tid. Men är frågan verkligen relevant? Vart tar vinsten vägen och hur

Byskolan: När skolan dör dör en bygd!

23 juni 2022

Vårterminen är slut och för eleverna har det efterlängtade sommarlovet börjat. De yngre barnen ser redan fram emot att få