25 september 2020

Lärarna Jessica och Fredrik Påhlsson är paret som hade arbetat i många år inom den kommunala skolan, som trivdes och var nöjda med sina jobb. Men med drivande personligheter och ett djupt engagemang för barn och lärande såg de att det skulle kunna gå att skapa något än bättre. Resultatet är syskonskolorna Småskolan och Eraskolan i Ljungsbro utanför Linköping, där fokus ligger på att skapa en lugn och trygg skolmiljö genom småskalighet. 

Varför startade ni en friskola?
– Vi hade arbetat i ett antal år som lärare inom den kommunala skolan båda två och diskuterade ofta skolfrågor över köksbordet. Vi brinner båda för undervisning och är drivande som personer, så det var kanske naturligt att det så småningom föddes en idé hos oss att skapa en egen skolverksamhet, där vi skulle kunna förverkliga det som vi tyckte saknades i den kommunala skolan. Vår övertygelse är att mindre skolor med små klasser skapar förutsättningar för viktiga mjuka värden, som trygghet och arbetsro. Vi startade 2011 med förskoleklass och årskurs 1 för att bygga långsamt underifrån upp till årskurs 3, men efterfrågan var så stark på att eleverna skulle få gå kvar hos oss att vi byggde vidare verksamheten upp till årskurs.

Beskriv skolans profil?
– Med mindre klasser, högre lärartäthet och en varm skolatmosfär ger vi möjligheter för alla elever att nå längre i sitt kunskapande. Ingen klass har fler än 20 elever. Vi har också ett tvålärarsystem, med två behöriga lärare till varje klass. Här finns också särskilda möjligheter för elever som gillar musik och de som önskar använda engelska språket i kontakten med någon av våra internationella relationer med olika skolor runt om i Europa. Vi har inga vinstkrav på verksamheten, drivkraften är att erbjuda elever en bra start på skolgången och en positiv inställning till lärande.

Vad är ni stoltast över?
– Att vi skapat en hållbar arbetssituation för både elever och lärare med arbetsro och trygghet. Verksamheten präglas av närheten mellan elev och personal, mellan elev och elev och mellan personal och personal. Det har lett till skolor där alla kan trivas och utvecklas. Vi har lyckats attrahera välutbildad och engagerad personal. Genom att kombinera väletablerade pedagogiska idéer från olika traditioner med samtidens viktigaste rön formar vi tillsammans en modern pedagogik för våra elever. Hos oss får barnen en gedigen skriv-, läs- och räkne-introduktion, som skapar ett fundament för allt annat lärande under den fortsatta skolgången.

Vad är den största utmaningen idag?
– Den komplexa kravbilden på oss – det är många offentliga aktörer som ställer krav och ibland är dessa motstridiga. Ett och ett kanske de inte skulle utgöra något problem, men sammantaget blir det svårt att uppfylla dem. Det är en viktig anledning varför vi inte har utökat verksamheten till årskurs 7-9. Lokalfrågan är också en utmaning – vi är nu i färd med att bygga en ny skola för årskurs 3-6 och det är en både komplicerad och tidskrävande process. Vi måste vara lite av allt-i-allo båda två och uppfylla många funktioner för att verksamheten ska flyta – vi måste helt enkelt kunna hugga in överallt. Det är både roligt och utmanande.

Fakta:
Syskonskolorna Småskolan (årskurserna F-2) och Eraskolan (årskurserna 3-6) startade 2011 och ligger i centrala Ljungsbro, utanför Linköping, mitt emellan chokladfabriken och Göta Kanal. Småskolan & Eraskolan har rankats som några av landets mest framgångsrika när det gäller att skapa trygghet för varje elev och har upprepat samarbetat med olika forskningsaktörer som vill ligga i skolutvecklingens framkant. Småskolan har tillsammans med sin syskonskola Eraskolan i dag cirka 135 elever, fördelade på en klass i varje årskurs F-6, samt 23 medarbetare.

Skolutveckling under 30 år – värt att uppmärksamma!

23 september 2022

I år är det 30 år sedan friskolereformen beslutades i Sveriges riksdag. Det är värt att uppmärksamma, och det gör

Vinsten bygger trygghet

09 september 2022

Falun är en friskoletät kommun och så många som var femte elev i grundskolan går i en friskola. På gymnasienivå

Skolchefen: Kommunal verksamhet har köpfest i december

02 september 2022

Diskussionen om vinst har präglat friskoledebatten under lång tid. Men är frågan verkligen relevant? Vart tar vinsten vägen och hur

Byskolan: När skolan dör dör en bygd!

23 juni 2022

Vårterminen är slut och för eleverna har det efterlängtade sommarlovet börjat. De yngre barnen ser redan fram emot att få