18 september 2020

Vår vision är att skapa världens bästa skola, med världens bästa lärare och elever. Det innebär att vi måste vara goda förebilder och ledare för våra elever och, om vi ska vara trovärdiga, även goda förebilder som företagsledare, säger Anita Westerberg, vd för Hudikskolan och Hudikgymnasiet. Hon och medgrundaren Lena Lingman har även utsetts till årets företagare i Hudiksvall och fått utmärkelsen Bättre skola och Svensk Kvalitet, det senare priset delades ut av Kungen i samband med en ceremoni och lunch på skolan.

 Varför startade ni en friskola?
 Jag och Lena träffades när vi arbetade med arbetsmarknadsutbildningar för arbetslösa ungdomar 18-24 år. Av de totalt 350 ungdomar som gick igenom vår verksamhet, där fokus låg på ledarskap och personlig utveckling, mellan åren 1999 och 2006 gick 90 procent vidare till jobb eller högre utbildning. Vi insåg under den perioden att våra elever delvis fick samma undervisning och kunskaper som på gymnasiet – men utan att få gymnasiebetyg. Vi startade därför ett samarbete med Komvux i syfte att kunna sätta betyg och kvalitetssäkra verksamheten. Det blev upptakten till gymnasieskolan, som vi ordnade lokaler till genom att köpa en hotell- och konferensanläggning i Hudiksvall. Första året, 2006, hade vi 60 gymnasieelever. Så småningom startade vi även grundskoleverksamhet.

Beskriv skolans profil!
– Våra elever genomgår en ledarskapsutbildning där de, i projektform, får lära sig att leda en grupp och att själv låta sig ledas på ett konstruktivt och framåtsyftande sätt. De lär sig konflikthantering, att ge och ta feedback, lära sig vad som kännetecknar ett effektivt team kontra ett ineffektivt och mycket mer. Vi måste också alltid kunna motivera eleverna, att väcka deras lust och vilja att lära. Människor är olika med olika förutsättningar och behöver därför motiveras på olika sätt. Att se och förstå detta är en av våra främsta styrkor. Vi strävar efter att skapa både självkänsla och självförtroende hos våra elever för att de ska kunna komma så långt i livet som det är möjligt. Det förstnämnda handlar om att känna att man duger som man är som människa och person. Det andra handlar om betyg och prestation. Vi mäter allt hela tiden och kopplingarna mellan värderingar, mål, processer och resultat är tydliga. Elevernas behov ligger alltid till grund för planeringen av all vår verksamhet.

Vad är du stoltast över?
– Jag är stolt över att våra värderingar och vår kultur genomsyrar hela verksamheten – från ledning till elev. Det engagerade ledarskapet från alla vuxna, byggt på ett öppet klimat och berömmande kultur, jag tycker att vi skapar goda förutsättningar för allas delaktighet. Eleverna uppskattar gruppklimatet, som präglas lite av ”laget före jaget”. Det visar sig bland annat i att det inte förekommer någon mobbning i skolorna – och att eleverna trivs! För att stärka gruppkänslan inleder vi varje hösttermin med en teambuildingvecka, då vi hyr en kursgård och ordnar olika aktiviteter. Jag är också stolt över det kvitto det inneburit att ta emot de utmärkelser vi vunnit.

 Vad är den största utmaningen i dag?
– Opinionsbildningen mot friskolor. Jag har svårt att förstå ifrågasättandet av en verksamhet som ger barn och ungdomar möjlighet till en skolgång av hög kvalitet, som de trivs med och där de presterar bra. Det gör mig rent ut sagt förbannad. Politiker och myndigheter borde lära av bra skolor och lägga ner eller åtgärda sämre skolor och inte skylla den svenska skolans problem på friskolorna, några av landets bästa skolor finns i vår bransch. Förbättringarna inom svensk skola görs i klassrummet på varje enskild skola – och inte av byråkrater.

Fakta:
Hudikskolan grundades i Hudiksvall år 2006, först som gymnasium och därefter även som grundskola. Det är den enda friskolan i Hälsingland som har grundskola år F–9 och gymnasium. I dag går omkring 500 elever på Hudikskolan och Hudikgymnasiet som totalt har 62 medarbetare.

Skolutveckling under 30 år – värt att uppmärksamma!

23 september 2022

I år är det 30 år sedan friskolereformen beslutades i Sveriges riksdag. Det är värt att uppmärksamma, och det gör

Vinsten bygger trygghet

09 september 2022

Falun är en friskoletät kommun och så många som var femte elev i grundskolan går i en friskola. På gymnasienivå

Skolchefen: Kommunal verksamhet har köpfest i december

02 september 2022

Diskussionen om vinst har präglat friskoledebatten under lång tid. Men är frågan verkligen relevant? Vart tar vinsten vägen och hur

Byskolan: När skolan dör dör en bygd!

23 juni 2022

Vårterminen är slut och för eleverna har det efterlängtade sommarlovet börjat. De yngre barnen ser redan fram emot att få