11 september 2020

”Vi anser att lärandet inte har någon slutstation, det finns alltid nya saker att upptäcka och inspireras av – därför är Fridaskolan en skola som skapar tågluffare, snarare än charterresenärer, säger Håkan Johansson, grundare av koncernen Fridaskolan, som i dag består av förskolor, grundskolor, gymnasium och även ett systerbolag som ägnar sig åt forskning och utveckling av skolverksamhet. Samma inställning gäller den egna verksamheten – ända sedan starten 1993 har Fridaskolan samarbetat med forskare och utvecklare inom skolpedagogik i syfte att förändra skolan på basis av aktuella rön i kombination med beprövade erfarenheter.

Varför startade du en friskola?
Redan som nyutbildad lärare på 1970-talet var jag intresserad av alternativ pedagogik, som Waldorf och Montessori, men fastnade inte för någon av dessa inriktningar. När jag sedan arbetade på 1980-talet på Länskolnämnden fick jag en ännu bättre inblick i hur skolorna i Sverige fungerade genom mina två skolbesök varje vecka. Jag såg att det fanns mycket som skulle kunna göras bättre och annorlunda – då, i början av 1980-talet, låg till exempel Sverige näst sämst till internationellt sett inom matematikkunskaper. När det så blev möjligt att starta skola genom friskolereformen 1992 kände jag först stor vånda över det ansvar det skulle innebära för barn, lärare och föräldrar. Men 1993 satte vi gång – eftersom drivkraften att skapa en bra skola var ännu starkare.

 Beskriv skolans profil!
– Vår vision är att utbilda ”tågluffare” som är rustade för att resa vidare i livet med gott självförtroende och som är öppna för omvärlden, det vill säga sådana individer som vi är övertygade om kommer att efterfrågas på framtidens arbetsplatser. Vi vill att våra elever ska utvecklas till ansvarstagande, kreativa och skapande individer med en värdegrund som de har nytta av hela livet. När de lämnar Fridaskolan ska de inte bara ha goda kunskaper, de ska också ha tillit till sina egna förmågor, bibehållen nyfikenhet och förstå vad det innebär att aktivt medverka i och bidra till att utveckla ett demokratiskt samhälle. Social förmåga anser vi vara lika viktigt som betyg. Vi har många internationella samarbeten och alla elever får göra en Europaresa.

Vad är du stoltast över?
– Att det har blivit ännu bättre än väntat – och att den kultur som vi har eftersträvat så starkt genomsyrar alla våra verksamheter. Oavsett vem du frågar och oavsett skola, så blir svaret det samma. Det finns en stark anda och gemenskap. Vi har också lyckats i vår ambition att skapa ett starkt system med starka lag, som inte står och faller med en person. Vi har till exempel tre ledare för varje enhet. Det ger en trygghet och stabilitet. Jag är också stolt över vår drivande roll i utvecklingen av skolan. Ända sedan starten har vår ambition varit att samarbeta med forskare och skolpedagoger för att förändra skolan på basis av en kombination av aktuell forskning och beprövad erfarenhet. År 1997 startade vi därför Didaktikcentrum som en plats för forskare, skolutvecklare och praktiker.

Vad är den största utmaningen idag?
– Klåfingrigheten från politikerna när det gäller skolan. Det är uppenbart att det handlar mer om ideologi än om omsorg om eleverna. Utredningen ”En likvärdig skola” nu senast är en fullständig katastrof, en ideologisk sörja med fluffiga argument. Jag är mycket oroad över detta och har besökt både departement och Skolverket för att försöka förklara hur verkligheten ser ut.

Fakta:
Den första Fridaskolan grundades 1993 i Vänersborg i samband med friskolereformen med 72 elever. Därefter har Fridaskolor etablerats även i Uddevalla, Trollhättan, Mölnlycke och Göteborg. Totalt har koncernen fem grundskolor, två gymnasier och fem förskolor. Frida Förskolor och Fridaskolorna har totalt cirka 4 000 barn och elever och antalet anställda uppgår till ungefär 600. Moderbolaget i koncernen heter Frida Utbildning AB och är personalägt. Någon aktieutdelning har aldrig tillämpats, en princip som finns inskriven i Frida Utbildnings aktieägardirektiv. Fridaskolan har ett systerbolag som ägnar sig åt skolutveckling och skolforskning, Didaktikcentrum AB.

Skolutveckling under 30 år – värt att uppmärksamma!

23 september 2022

I år är det 30 år sedan friskolereformen beslutades i Sveriges riksdag. Det är värt att uppmärksamma, och det gör

Vinsten bygger trygghet

09 september 2022

Falun är en friskoletät kommun och så många som var femte elev i grundskolan går i en friskola. På gymnasienivå

Skolchefen: Kommunal verksamhet har köpfest i december

02 september 2022

Diskussionen om vinst har präglat friskoledebatten under lång tid. Men är frågan verkligen relevant? Vart tar vinsten vägen och hur

Byskolan: När skolan dör dör en bygd!

23 juni 2022

Vårterminen är slut och för eleverna har det efterlängtade sommarlovet börjat. De yngre barnen ser redan fram emot att få