Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Det händer mycket runt om i landets skolor som jag tror många beslutsfattare inte är medvetna om. Jag har förmånen att vara med i juryn för Guldtrappan, en kvalitetsutmärkelse för skolhuvudmän som jobbar systematiskt med digitalisering i skolan. Det handlar om allt från förskola till vuxenutbildning. Under två dagar har jag nu lyssnat till otroligt intressanta beskrivningar av hur skolhuvudmän jobbar med riktigt spännande verksamhetsutveckling med hjälp av de digitala hjälpmedel som finns att tillgå idag.

Med förslagen i utredningen ”En mer likvärdig skola” i färskt minne så slås jag av att det som dessa skolhuvudmän berättar är ett helt annat perspektiv på svensk skola. De beskriver hur de med hjälp av tekniken snabbt kan fånga upp hur elever ligger till kunskapsmässigt, hur användningen av digitala hjälpmedel ökar engagemanget hos elever som tidigare varit svåra att få med på lektionerna, hur lärare och andra medarbetare med liv och lust tar sig an uppdraget att utveckla såväl undervisningen som uppföljningen, hur mobiler används som verktyg i undervisningen och vilken betydelse som ledarskapet i skolan har för denna utveckling. Perspektiv från vilka möjligheter som finns – utan stora omorganisationer – idag, men som faktisk lyser med sin frånvaro i denna utredning.

Jag har sagt det förut och jag säger det igen. Det finns gott om kunskap om hur man ska jobba för att se till att fler elever klara grundskolan och får behörighet till gymnasiet, och för att fler gymnasieelever ska lämna gymnasiet på avsedd tid med goda kunskaper, väl rustade för vuxenlivet. Jag hoppas att fler tar del av alla de utmärkta exempel som finns tack vare Guldtrappan när årets ”vinnare” offentliggörs. Det är beklagligt att inte digitaliseringens möjligheter har tagits tillvara i en utredning där tekniken faktiskt skulle bidra konkret till att öka kvaliteten i alla skolor.

 

 

Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

17 juni 2024

Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,