Kunskapsresa till friskolor i Göteborg

Sitter på tåget på väg hem efter en givande dag i Göteborg. På förmiddagen besökte jag Fridaskolan, Hisingen. Det är en relativt ny skola, drygt 5 år, förskoleklass till åk 9 med ca 600 elever. Fridaskolan, som finns på flera orter i Västsverige, har som devis att de utbildar tågluffare. De har utarbetat en gemensam kunskapssyn och ett väl fungerande kollegialt samarbete. Det framkom tydligt när jag fick träffa några av medarbetarna. Rektorn har jobbat på skolan sedan den startade och totalt har hon haft Fridaskolan som arbetsgivare i ca 25 år. Skolan har kö och de har inte heller problem med att rekrytera lärare. Jag undrar hur många grundskolor som kan berätta att de har spontanansökningar från legitimerade lärare.

Bilden av att det är ett väl fungerande kollegialt arbete förstärktes när jag träffade några elever. De lovordade sina lärare, underströk att det var bra att det var tydligt att lärarna samarbetade över ämnesgränserna. Att relationen mellan lärare och elever är god var uppenbart när jag gick runt i skolan. Den kultur som byggts upp i skolan har inte kommit av sig självt, det har krävt mycket samarbete och samverkan mellan alla som jobbar i skolan. Men nu är den etablerad och det är tydligt för alla elever. Att barn från förskoleklass till åk 9 träffas i skolan påverkar också skolmiljön, de äldre eleverna känner att de måste vara goda föredömen.

Anna Ekström borde besöka Fridaskolan så får hon på plats se resultatet av det arbete som hyllats av Skolinspektionen i deras kvalitetsgranskning. Fridaskolan har mycket att lära andra skolor om vilken betydelse ett strukturerat arbetssätt och en god arbetsmiljö har för alla som finns på en skola.

På eftermiddagen besökte jag LM Engströms gymnasium. En kristen skola som verkat i snart 100 år. Den skolan besökte Anna Ekström efter det hon gav en utredning i tilläggsuppdrag att fram ett etableringsstopp för konfessionella skolor. Den utredningen överlämnades för några veckor sedan. Utredaren tydliggjorde att detta riskerar att bryta mot bl a europakonventionen för mänskliga rättigheter, näringsfriheten mm. Detta kommenterade utbildningsministern, tillika fd SACO-ordföranden, med att det kan man nog ” trixa sig förbi”. Också en intressant inställning från en jurist.

Skulle ”trixandet” lyckas och riksdagen besluta om ett etableringsstopp så innebär det att LM Engströms gymnasium, och alla andra friskolor, varav de allra flesta är kristna, inte kan växa. Detta innebär givetvis att många är oroliga inför framtiden. Det blir viktigt vad remissinstanserna säger. Förhoppningsvis har de större respekt för svensk grundlag och europakonventionen än vad landets utbildningsminister ger uttryck för. Även landets Ärkebiskop har engagerat sig i denna fråga, som ju i grunden handlar om religionsfrihet.

Jag hann också med en fika med Göteborgs skolansvariga kommunalråd Helene Odenjung. Det ska bli intressant att följa den förändring av skolpolitiken som nu genomförs. Nu ska det bli fokus på ledarskap och kunskapsutveckling i Göteborgs skolor. Det är inte en dag för tidigt. Alla elever har rätt till en bra skolgång, så har det inte alltid varit. Och de har infört aktivt skolval i Göteborg.

Författare

Prenumerera på bloggen