14 januari 2020

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

En politiker måste ta ansvar för att det finns belägg för det som verksamheter anklagas för. MUF-ordföranden pekade nyligen ut två friskolekoncerner och hävdade att de inte ”har inte byggt upp sin undervisning i linje med evidensbaserade forskningsmetoder. Och gymnasieeleverna på Jensen går antingen förmiddagar eller eftermiddagar, det är inte heldagar som på i princip alla andra gymnasieskolor i Sverige”

Det sägs ofta att ungdomspolitiker måste få ta till lite extra -”det är deras roll”. Men det måste ju finnas gränser även för detta. Förbundet har tidigare reagerat på när statsråd har ”pekat finger” åt enskilda friskolehuvudmän för att de inte agerar rätt enligt statsrådets uppfattning. Rätt enligt lag – men inte enligt statsrådet.

Jensen reagerar nu på MUF-ordförandens påståenden och skriver i sitt pressmeddelande; 

Felaktiga uppgifter om JENSEN gymnasium i Svenska Dagbladet

”Den 11 januari publicerade Svenska Dagbladet en artikel där Benjamin Dousa, ordförande för Moderata Ungdomsförbundet, pekar ut JENSEN gymnasium som ett utbildningsföretag som lägger ut för lite undervisningstid och ej bedriver evidensbaserad undervisning. Detta är helt grundlösa anklagelser och JENSEN redogör därför för korrekt fakta i frågan. JENSEN har inte fått möjlighet att bemöta anklagelserna innan de publicerades.

“Vi har inga anmärkningar eller förelägganden hos Skolinspektionen på någon av våra skolor eller har någonsin fått anmärkning avseende undervisningstid eller evidensbaserad undervisning. Vi är förvånade över Benjamin Dousas uttalande i Svenska Dagbladet.”

– säger Anna Wiger Jensen, Operativ chef

JENSEN gymnasium följer de regelverk som finns för undervisningstid. Garanterad undervisningstid är 2180 timmar och JENSEN lägger ut 2250 timmar i snitt under gymnasietiden. På en 100-poängskurs är det praxis att 90 timmar läggs ut, vilket JENSEN lägger i snitt. Det lägsta garanterade enligt reglerna är 87,5 timme. Att någon aktör skulle halvera sin totala undervisningstid vore mycket allvarligt.

JENSEN education är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag med 8000 elever, 600 medarbetare och verksamhet i de flesta större städerna i Sverige. Vårt utbildningskoncept ”Träning för verkligheten” genomsyrar allt vi gör. Höga ambitioner, ledarskap och teamkänsla är våra ledord. ”

Jag rekommenderar ett besök på Jensens gymnasium – som för övrigt i Stockholm bedriver verksamhet bl a i Moderaternas gamla högkvarter i Gamla stan – och på Kunskapsskolan. Det skulle ge MUF-ordföranden bättre faktaunderlag om dessa friskolehuvudmän och om hur de arbetare. Kunskapsskolan tillhör tex de skolhuvudmän vars lärare avsätter störst andel av sin tid till undervisning. Kanske något att ta efter för andra skolhuvudmän.

/

Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

17 juni 2024

Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,