14 januari 2020

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

En politiker måste ta ansvar för att det finns belägg för det som verksamheter anklagas för. MUF-ordföranden pekade nyligen ut två friskolekoncerner och hävdade att de inte ”har inte byggt upp sin undervisning i linje med evidensbaserade forskningsmetoder. Och gymnasieeleverna på Jensen går antingen förmiddagar eller eftermiddagar, det är inte heldagar som på i princip alla andra gymnasieskolor i Sverige”

Det sägs ofta att ungdomspolitiker måste få ta till lite extra -”det är deras roll”. Men det måste ju finnas gränser även för detta. Förbundet har tidigare reagerat på när statsråd har ”pekat finger” åt enskilda friskolehuvudmän för att de inte agerar rätt enligt statsrådets uppfattning. Rätt enligt lag – men inte enligt statsrådet.

Jensen reagerar nu på MUF-ordförandens påståenden och skriver i sitt pressmeddelande; 

Felaktiga uppgifter om JENSEN gymnasium i Svenska Dagbladet

”Den 11 januari publicerade Svenska Dagbladet en artikel där Benjamin Dousa, ordförande för Moderata Ungdomsförbundet, pekar ut JENSEN gymnasium som ett utbildningsföretag som lägger ut för lite undervisningstid och ej bedriver evidensbaserad undervisning. Detta är helt grundlösa anklagelser och JENSEN redogör därför för korrekt fakta i frågan. JENSEN har inte fått möjlighet att bemöta anklagelserna innan de publicerades.

“Vi har inga anmärkningar eller förelägganden hos Skolinspektionen på någon av våra skolor eller har någonsin fått anmärkning avseende undervisningstid eller evidensbaserad undervisning. Vi är förvånade över Benjamin Dousas uttalande i Svenska Dagbladet.”

– säger Anna Wiger Jensen, Operativ chef

JENSEN gymnasium följer de regelverk som finns för undervisningstid. Garanterad undervisningstid är 2180 timmar och JENSEN lägger ut 2250 timmar i snitt under gymnasietiden. På en 100-poängskurs är det praxis att 90 timmar läggs ut, vilket JENSEN lägger i snitt. Det lägsta garanterade enligt reglerna är 87,5 timme. Att någon aktör skulle halvera sin totala undervisningstid vore mycket allvarligt.

JENSEN education är ett av Sveriges största privata utbildningsföretag med 8000 elever, 600 medarbetare och verksamhet i de flesta större städerna i Sverige. Vårt utbildningskoncept ”Träning för verkligheten” genomsyrar allt vi gör. Höga ambitioner, ledarskap och teamkänsla är våra ledord. ”

Jag rekommenderar ett besök på Jensens gymnasium – som för övrigt i Stockholm bedriver verksamhet bl a i Moderaternas gamla högkvarter i Gamla stan – och på Kunskapsskolan. Det skulle ge MUF-ordföranden bättre faktaunderlag om dessa friskolehuvudmän och om hur de arbetare. Kunskapsskolan tillhör tex de skolhuvudmän vars lärare avsätter störst andel av sin tid till undervisning. Kanske något att ta efter för andra skolhuvudmän.

/

Ska vi ha lottning till alla skolor?

28 september 2023

På agendan för helgens centerstämma i Örebro står bl a frågan om lottning som urvalsgrund till friskolor. Idag gäller syskonförtur,

Krävs det kadaverdiciplin för att få ordning på en skola?

26 september 2023

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? Det handlade vårt frukostseminarium

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan