18 december 2019

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Debattartikel i Dagens Samhälle 

”Nej SCB, betyg är inte affärshemligheter!”

Poängen med det fria skolvalet är att göra medvetna val. Därmed blir SCB:s bedömning att inte lämna ut uppgifter om genomströmning, betyg och elevsammansättning till SKR – Sveriges kommuner och regioner – ett steg i helt fel riktning och något vi är angelägna om att lösa, skriver Ulla Hamilton, Friskolornas riksförbund.

 

Väsentlig information om enskilda skolor ska vara tillgänglig för föräldrar och elever. Det är poängen med det fria skolvalet – att göra medvetna val. SCB:s bedömning att inte lämna ut uppgifter om genomströmning, betyg och elevsammansättning till SKR – Sveriges kommuner och regioner – om friskolor av affärsmässiga skäl är ett steg i helt fel riktning. Därför vill vi tillsammans med Skolverket och SKR hitta en lösning om det visar sig att Kammarrättens dom ligger fast.

Bakgrunden är att SKR har begärt ut uppgifter från SCB avseende statistik för elever i gymnasieskolan. Tanken är att kunna samla ett underlag som bland annat underlättar för elever och föräldrar att välja skola. SCB har dock nekat att lämna ut uppgifterna i de fall det endast finns en friskola i en kommun. De hänvisar till att det skulle kunna innebära en ekonomisk skada för friskolan om uppgifterna lämnas ut eftersom det då kan härledas till vilken skola det handlar om och på så sätt påverka friskolans konkurrensförmåga.

Vi välkomnar SCB:s företagsperspektiv, men i detta fall blir det ett bakvänt sätt att tänka, som också SKR har överklagat. Nu har Kammarrätten i Göteborg beslutat i ärendet och anser att SCB:s bedömning är korrekt och beslutet att inte lämna ut uppgifterna fastställs därmed.

Vi är förvånade över Kammarrättens dom. Friskolornas riksförbund delar SKR:s bedömning, att statistik som avser elevers genomströmning och betygspoäng samt elevsammansättning inte är uppgifter som avser den enskilda huvudmannens ekonomiska förhållanden. Det är uppgifter som en friskola gärna vill konkurrera med.

Om uppgifterna i stället hade varit utpekande av enskilda elever pga att elevunderlaget är för litet, hade förbundet däremot förstått SCB:s ställningstagande. Det har dock inte framförts från SCB:s sida.

Friskolor vill konkurrera med just kvalitet, som ska avspeglas i statistik. En viktig del för att stärka inte minst svaga elevers möjligheter är att kunna välja skola. Vi vill ju givetvis att föräldrar och elever ska kunna jämföra skolor. Elever och föräldrar behöver mer information, inte mindre, än idag för att kunna göra sitt skolval. Om domen står sig hoppas vi att så snart som möjligt kan hitta en lösning tillsammans med Skolverket och SKR.

/

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan

Håller skoldebatten på att bli allt mer relevant?

07 september 2023

Den senaste veckan har det förekommit ett antal intressanta artiklar i media som berör skolan, styrdokumenten, kunskapsresultaten och vad som

Varför är No Excuses inte ett självklart förhållningssätt i skolan?

31 augusti 2023

Näringslivets Skolforum arrangerade i veckan ett mycket intressant seminarium under rubriken ”Går det att lyfta kunskapsresultaten i utanförskapsskolorna?” Det var