Skärp kontrollen av de kommunala skolorna

Vi ser med oro på att så många kommunala skolor får fortsätta år ut och år in, trots att de har oacceptabelt låga studieresultat och dålig arbetsmiljö. För att minimera antalet problemskolor i hela Skolsverige behöver tillsynen mellan skolor – oavsett om de är kommunala eller fristående – göras likvärdig, skriver Friskolornas riksförbunds vd Ulla Hamilton.

 

Läs hela debattartikeln i Dagens Samhälle