06 augusti 2019

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Kanske har DN en plan för att titta på hur pengarna används och skolresultaten även i de skolor där 85% av grundskoleeleverna går.

DN har i ett granskande reportage tittat på friskolor som Skolinspektionen stängt. Det är viktigt att se till att alla skolor håller hög kvalitet och undermåliga skolor ska stängas, oavsett huvudmannaskap. Tyvärr så verkar DN falla in i samma trall som friskolemotståndarna. Fokus ligger på huvudmannaskapet i stället för på resultatet. Jag kan ha fel. Kanske har DN en plan för att titta på hur pengarna används och skolresultaten även i de skolor där 85% av grundskoleeleverna går. Det är i så fall välkommet. För där finns det anledning att titta på varför så stor del av eleverna lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Siffrorna talar sitt tydliga språk – vi har en kommunal skolkris. Men vem skriver om den?

Det finns också anledning att titta på hur Skolverkets satsning på skolor som är i behov av stöd fungerar. En av de skolor som ingår i projektet är den kommunala Botkyrkaskola som Skolinspektionen ” tagit över ledarskapet” för. Eftersom kommunala skolor inte behöver tillstånd så kan Skolinspektionen inte, som för friskolor, dra tillståndet. Skolinspektionen kan inte heller lägga ner en kommunal skola.

Aftonbladets ledarsida skriver om DNs artikel och menar att många elever kommer att fortsätta att fara illa – menande elever i friskolor. Men hur ofta skriver Aftonbladet om alla de dåligt presterande kommunala skolorna? Har de krävt att skolan i Botkyrka ska läggas ner? Har de lyft fram ledarskapets betydelse i skolan?

Det är bra att media granskar hur pengarna används i skolor. Det vore välkommet om media också tittade på skolresultaten och än mer välkommet om de drev på för ett system med value added för skolor. Då skulle Sverige verkligen få ett bra grund för att jämföra skolors resultat och en bra grund för föräldrar att välja skola. Det skulle vara ett viktigt journalistiskt bidrag för en skoldebatt fokuserad på kvalitet och resultat, oavsett huvudmannaskapet.

/

 

Ska vi ha lottning till alla skolor?

28 september 2023

På agendan för helgens centerstämma i Örebro står bl a frågan om lottning som urvalsgrund till friskolor. Idag gäller syskonförtur,

Krävs det kadaverdiciplin för att få ordning på en skola?

26 september 2023

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? Det handlade vårt frukostseminarium

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan