04 april 2019

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Den som är lite elak kan undra om den debatt som är idag – om att blanda elever – är enklare att ta än att fokusera på det riktigt allvarliga som Skolverkets statistik visar på. Att var 4:e elev som lämnar grundskolan gör det utan fullständiga betyg.

Sitter på tåget och läser statistik från Skolverket. Det handlar om andelen elever som ej nått kunskapskraven för lägst betyg E i ett eller flera ämnen efter avslutad grundskola. Skoldebatten handlar mycket om elevernas bakgrund och ”rätt blandning av elever”.  Den som tittar på denna statistik slås av hur många elever som faktiskt lämnar grundskolan utan att klara kunskapskraven i alla ämnen.

Den senaste statistiken är från 2017/2018. Då var det 26,5 procent av de som lämnade kommunala skolor 15,4 procent i friskolor. Totalt handlar det om 26.863 elever varav 43 procent har utländsk bakgrund och 16,9 procent svensk bakgrund. 

Det talas ofta om att det är en stor risk med alla unga pojkar som lämnar grundskolan utan fullständiga betyg och visst är 27,5 procent en skrämmande siffra. Det talas dock inte lika mycket om att siffran för flickor är 21 procent. 

Tittar vi på tidigare år är statistiken för elever som som ej nått målen i ett eller flera ämnen

2006/07  23,9 procent.    

2007/08   23,4    (20,3% flickor, 26,3% pojkar)

2008/09   23,0    (20,1% flickor, 25,8% pojkar)

2009/10    23,4    (20,4% flickor, 27% pojkar)

2010/11     22,7     (19,7% flickor, 25,4% pojkar)

2011/12.     22,6    ( 19,3% flickor, 25,8% pojkar)

2012/13     23,0    (19,9% flickor, 25,9% pojkar)

2013/14     22,6    (20,7% flickor, 25,6% pojkar)

2014/15     23,0    (20% flickor, 25,8% pojkar)

2015/16     25,8    ( 20,1% flickor, 30,7% pojkar)

2016/17     25,9    (21% flickor, 30,3% pojkar)

2017/18     24,4.   (21% flickor, 27,5% pojkar)

 Tittar vi på hur statistiken för elever med svensk respektive utländsk bakgrund under samma tidsperiod så varierar andelen med svensk bakgrund i gruppen som saknar godkänt betyg i ett eller flera ämnen mellan som lägst 9,2% (2009/10) och som högst 19% (2010/11). För de med utländsk bakgrund varierar det mellan 24,9% (2009/10) och som högst 43,5% (2016/17).

15 procent av alla grundskoleelever går idag i friskolor. Således 85 procent i kommunala skolor. Dessa siffror från Skolverket visar tydligt att allt fokus för svensk grundskola måste ligga på att se till att det som sker i klassrummet faktiskt leder till att ALLA ELEVER – oavsett bakgrund – lämnar grundskolan med godkänt betyg i alla ämnen. Det handlar mer om hantverket- HUR skickliga lärare och ett bra ledarskap i skolan jobbar för att åstadkomma detta – än om mer pengar. Den som är lite elak kan undra om den debatt som är idag – om att blanda elever – är enklare att ta än att fokusera på det riktigt allvarliga som Skolverkets statistik visar på. Att var 4:e elev som lämnar grundskolan gör det utan fullständiga betyg.

Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

17 juni 2024

Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,