05 december 2018

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Detta innebär att vi idag har ett skolpengssystem där individen inte kan vara säker på att hen får en skolpeng som baseras på lika villkorsprincipen.

Idag arrangerades det en frukost på tema ”En skolpeng höljd i dunkel”. Jag har tidigare skrivit om den rapport som Deloitte har tagit fram på vårt uppdrag. De har tittat på hur 20 kommuner, av olika storlek, beslutar om skolpengen, om hur transparent det är och hur beslutet om skolpeng kommuniceras till friskolor.  Deras slutsats är inte särskilt uppmuntrande mot bakgrund av att det finns en lagstiftning som säger att den sk likavillkorsprincipen ska gälla. Deloittes slutsats är att det inte går att angöra om kommunerna lever upp till denna princip. De skriver i rapporten att ”Avseende granskningens centrala frågeställning är den samlade bedömningen att baserat på utfall och redovisning av ekonomiska resultat samt stödjande strukturer för att upprätthålla lika villkor inte går att avgöra om lika villkorsprincipen efterlevs för de undersökta kommunerna.” 

Problemen är framförallt följande:

Detta innebär att vi idag har ett skolpengssystem där individen inte kan vara säker på att hen får en skolpeng som baseras på lika villkorsprincipen, det går nämligen inte att avgöra med dagens olika redovisningsmodeller. Det faktum att många kommuner inte heller gör någon avstämning av utfallet när det gäller skolkostnaderna innebär också att är det inte finns någon ordentlig uppföljning. Några få kommuner gör en avstämning mot bokslutet för att sedan kompensera friskolehuvudmännen i efterhand om det visar sig att de kommunala skolorna har fått en högre summa än den som ursprungligen budgeterades.

 

Vid seminariet deltog bl a Maria Stockhaus (m) och Pia Nilsson (s). Båda lyfte just individperspektivet och det faktum att dagens system inte känns rättssäkert med tanke på den bristande transparensen. Per-Arne Andersson, SKL, instämde i att det är ett problem att det är näst intill omöjligt att utröna grunderna för kommunernas skolpengsberäkning. SKL rekommenderar att kommunerna ska blir mycket tydligare när det gäller att förklara hur man har gjort sina beräkningar.

Helt klart är att detta är ett mycket hett ämne. Det var många som kom på frukosten. För friskolorna är ju naturligtvis skolpengens beräkning en helt avgörande fråga då det är intäkterna för verksamheten.  Marcus Strömberg från AcadeMedia och Fredrik Åkerman från Internationella Engelska Skolan bidrog också till frukosten med konkreta exempel från verkligheten. Mikael Hellstadius, jurist och sekreterare i den sk Skolkostnadsutredningen instämde i att det finns stora problem med dagens system utifrån ett rättssäkerhetsperspektiv och han hänvisade också till natt Skolkostnadsutredningen bl a hade lämnat förslag som innebär att det ska ske en obligatorisk uppföljning vid bokslutet. Undertecknad menade också att det är märkligt att det inte finns en noggrannare kontroll av hur skolpengen beräknas och kommuniceras. Det mot bakgrund av att det faktiskt är ett myndighetsbeslut. Varför inte se till att kommunala revisorer och /eller Skolinspektionen granskar så att lika villkorsprincipen faktiskt följs?

AcadeMedia har skrivit om frukosten på sin webb.

/

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan

Håller skoldebatten på att bli allt mer relevant?

07 september 2023

Den senaste veckan har det förekommit ett antal intressanta artiklar i media som berör skolan, styrdokumenten, kunskapsresultaten och vad som

Varför är No Excuses inte ett självklart förhållningssätt i skolan?

31 augusti 2023

Näringslivets Skolforum arrangerade i veckan ett mycket intressant seminarium under rubriken ”Går det att lyfta kunskapsresultaten i utanförskapsskolorna?” Det var