28 mars 2018

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

De elever som går i skolor i välbärgade Brommas kommunala skolor får således läxhjälp men de elever som går i Internationella Engelska skolan i Skärholmen eller Kista, och där föräldrarna har en lägre genomsnittlig utbildningsnivå, får alltså ingen läxhjälp

Just nu klingar det för fullt i min inkorg. Det är pressmeddelanden från utbildningsdepartementet där utbildningsminister Gustaf Fridolin meddelar att nu fördelas pengar till läxhjälp till skolor runt om i landet. Han skriver i pressmeddelandet:

Föräldrarnas betalningsförmåga ska inte påverka elevernas möjligheter att få hjälp med läxor eller annat skolarbete. Därför satsar regeringen i år totalt 363 miljoner kronor på läxhjälp. För första halvåret tilldelas kommunala skolor i Stockholms län drygt 28,5 miljoner kronor i läxhjälpspengar.

– Läxhjälp ska inte vara en plånboksfråga. Elever som behöver extra tid vid sidan av schemat ska ha möjlighet till det. Vi investerar i en jämlik skola. De här statliga pengarna ger eleverna fler chanser att klara kraven, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Det låter ju jättebra men hur ser det ut i verkligheten? Stockholm stad får 12.829.760 kr i läxhjälp. Internationella Engelska Skolan fick avslag på sin ansökan om läxhjälp, liksom många friskolor runt om i landet. Den hade för goda skolresultat som helhet.  Det är nämligen så att läxhjälpen baseras på skolresultaten i stort hos huvudmannen, inte på vilket behov som finns på den enskilda skolan. Med det systemet så kan man snabbt konstatera att det som ministern säger i pressmeddelandet – att regeringen investerar i en jämlik skola – inte gäller i verkligheten.

Detta kan illustreras med följande fakta, hämtat från Skolverkets statistik. De elever som går i skolor i välbärgade Brommas kommunala skolor får således läxhjälp men de elever som går i Internationella Engelska skolan i Skärholmen eller Kista, och där föräldrarna har en lägre genomsnittlig utbildningsnivå, får alltså ingen läxhjälp. Kan det bli tydligare att ord och handling inte hänger ihop? Vi investerar i en jämlik skola säger ministern, Läxhjälp ska inte vara en plånboksfråga. Föräldrarna som har sina barn i Smedslättsskolan, Åppelviksskolan, mfl tackar och tar emot, men de som valt Internationella Engelska skolan får inte ta del av dessa läxhjälpspengar. Så bygger man inte likvärdighet. Det är att göra skillnad på elever bara för att de går på en viss skola, inte utifrån behov. Så mycket för ambitionen en jämlik skola. Byängsskolan i Täby är ett annat exempel, där föräldrarnas genomsnittliga utbildningsnivå ligger på 2,3. Inte heller dessa elever får ta del av läxhjälpen.

Skola Typ av huvudman Föräldrarnas genomsnittliga utb.nivå Andel (%) nyinvandrade
Adolf Fredriks musikklasser Kommunal 2,82 5
Äppelviksskolan Kommunal 2,75 7
Vasa Real Kommunal 2,65 4
Södra Ängby skola Kommunal 2,41 8
Internationella Engelska Skolan Kista Enskild 2,36 10
Internationella Engelska Skolan Skärholmen

 

Enskild 2,22 3

Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

17 juni 2024

Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,