SVENSKT NÄRINGSLIV 2018 | Lärare i fristående grundskolor uppger att deras skolor fungerar bättre än vad lärare i kommunala grundskolor uppger om sina skolor. Det visar en analys av Skolinspektionens lärarenkät.

Lärare i fristående grundskolor uppger att deras skolor fungerar bättre än vad lärare i kommunala grundskolor uppger om sina skolor. Oavsett hur man mäter finns det signifikanta skillnader till fristående skolors fördel inom alla frågeområden. Effektstorleken uppgår till mellan 2 och 16 procent jämfört med de kommunala skolornas genomsnitt, beroende på frågeområde.

Friskolornas övertag gäller oavsett om de drivs som aktiebolag/handelsbolag, ideella föreningar/stiftelser eller ekonomiska föreningar.

I flera hänseenden verkar aktiebolagen/handelsbolagen ha ett övertag gentemot ideella föreningar/stiftelser, speciellt när det gäller frågor om ledarskapet.

Lärare på skolor som drivs av ekonomiska föreningar ger liknande omdömen som lärare på skolor som drivs av aktiebolag/handelsbolag. Skillnaderna är ofta till aktiebolagens/handelsbolagens fördel, men är generellt inte statistiskt säkerställda.

Andelen fristående skolor är positivt relaterad till lärarnas genomsnittliga omdömen i kommunerna. Resultaten indikerar att 10 procentenheter högre andel fristående skolor i en kommun höjer lärarnas genomsnittliga omdömen om sina skolor med mellan 0,4 och 2 procent, beroende på frågeområde. Det positiva sambandet är tydligast för andelen friskolor som drivs av aktiebolag/handelsbolag.

Ladda ner rapporten här (svensktnaringsliv.se, nytt fönster)

 

Laglighetsprövning Göteborg

11 april 2024

Göteborgs kommun har beslutat om ett resurstillskott till den kommunala skolverksamheten men beslutade samtidigt att inte betala ut kompensation till

Harvard på gymnasiet

10 april 2024

Sjölins Gymnasium inspireras av Harvards metoder: ”Bidrar till förståelse på djupet” Harvard Business School har gjort sig känt för sin

Årsmöteskonferens – Så kan friskolor bidra i en orolig tid

09 april 2024

Flyktingkatastrofen hann nätt och jämnt mattas av innan Covid-19 gjorde entré. Knappt hade pandemin lagt sig, så utbröt krig i

Skolkommunalrådet ägnar sig åt lagtrots – det är inte okej

08 april 2024

Det socialdemokratiska skolkommunalrådet i Göteborg Viktoria Tryggvadottir Rolka tycker inte om skollagen, och hon tycker inte om det fria skolvalet.