Vad tycker lärarna? En analys av den pedagogiska personalens attityder kring hur kommunala och fristående grundskolor fungerar

SVENSKT NÄRINGSLIV 2018 | Lärare i fristående grundskolor uppger att deras skolor fungerar bättre än vad lärare i kommunala grundskolor uppger om sina skolor. Det visar en analys av Skolinspektionens lärarenkät.

Lärare i fristående grundskolor uppger att deras skolor fungerar bättre än vad lärare i kommunala grundskolor uppger om sina skolor. Oavsett hur man mäter finns det signifikanta skillnader till fristående skolors fördel inom alla frågeområden. Effektstorleken uppgår till mellan 2 och 16 procent jämfört med de kommunala skolornas genomsnitt, beroende på frågeområde.

Friskolornas övertag gäller oavsett om de drivs som aktiebolag/handelsbolag, ideella föreningar/stiftelser eller ekonomiska föreningar.

I flera hänseenden verkar aktiebolagen/handelsbolagen ha ett övertag gentemot ideella föreningar/stiftelser, speciellt när det gäller frågor om ledarskapet.

Lärare på skolor som drivs av ekonomiska föreningar ger liknande omdömen som lärare på skolor som drivs av aktiebolag/handelsbolag. Skillnaderna är ofta till aktiebolagens/handelsbolagens fördel, men är generellt inte statistiskt säkerställda.

Andelen fristående skolor är positivt relaterad till lärarnas genomsnittliga omdömen i kommunerna. Resultaten indikerar att 10 procentenheter högre andel fristående skolor i en kommun höjer lärarnas genomsnittliga omdömen om sina skolor med mellan 0,4 och 2 procent, beroende på frågeområde. Det positiva sambandet är tydligast för andelen friskolor som drivs av aktiebolag/handelsbolag.

Ladda ner rapporten här (svensktnaringsliv.se, nytt fönster)