SVENSKT NÄRINGSLIV 2018 | Lärare i fristående grundskolor uppger att deras skolor fungerar bättre än vad lärare i kommunala grundskolor uppger om sina skolor. Det visar en analys av Skolinspektionens lärarenkät.

Lärare i fristående grundskolor uppger att deras skolor fungerar bättre än vad lärare i kommunala grundskolor uppger om sina skolor. Oavsett hur man mäter finns det signifikanta skillnader till fristående skolors fördel inom alla frågeområden. Effektstorleken uppgår till mellan 2 och 16 procent jämfört med de kommunala skolornas genomsnitt, beroende på frågeområde.

Friskolornas övertag gäller oavsett om de drivs som aktiebolag/handelsbolag, ideella föreningar/stiftelser eller ekonomiska föreningar.

I flera hänseenden verkar aktiebolagen/handelsbolagen ha ett övertag gentemot ideella föreningar/stiftelser, speciellt när det gäller frågor om ledarskapet.

Lärare på skolor som drivs av ekonomiska föreningar ger liknande omdömen som lärare på skolor som drivs av aktiebolag/handelsbolag. Skillnaderna är ofta till aktiebolagens/handelsbolagens fördel, men är generellt inte statistiskt säkerställda.

Andelen fristående skolor är positivt relaterad till lärarnas genomsnittliga omdömen i kommunerna. Resultaten indikerar att 10 procentenheter högre andel fristående skolor i en kommun höjer lärarnas genomsnittliga omdömen om sina skolor med mellan 0,4 och 2 procent, beroende på frågeområde. Det positiva sambandet är tydligast för andelen friskolor som drivs av aktiebolag/handelsbolag.

Ladda ner rapporten här (svensktnaringsliv.se, nytt fönster)

 

Material från Huvudmannautbildningen ht 2023

01 december 2023

Material från Huvudmannautbildningen 21 november 2023. Materialet ligger öppet fram tom 20 december. Den här sidan kan bara läsas av

Sätter kommunala grundskolor glädjebetyg?

30 november 2023

Att friskolor sätter glädjebetyg är en återkommande anklagelse i skoldebatten. Skälet är, enligt kritikerna, att friskolor vill locka till sig

Utomordentligt allvarliga anklagelser mot Cordoba International School

29 november 2023

Skolinspektionen meddelar att myndigheten drar in tillståndet för Cordoba International School i Stockholm, med ägaren ALM Education, efter att SÄPO

Lärare i friskolor trivs bättre – år efter år

24 november 2023

I veckan släppte fackförbundet Sveriges Lärare sin, som det nu verkar, årliga rapport inför höstterminens slut. Nu med titeln Den