02 mars 2018

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Ytterst handlar detta om rättsäkerhet, om att alla elever ska vara försäkrade om att få rätt skolpengsnivå.

Jag har tidigare skrivit om den enkät som vi gjort till landets kommuner om hur de kommunicerar skolpengsbeslut till friskolorna. Resultatet var nedslående. Det visade sig att 6 av 10 kommuner inte följer lagen. Ett myndighetsbeslut, vilket beslut om skolpeng är, ska kommuniceras till respektive friskolehuvudman. Det kan inte kommuniceras via ett generellt beslut. Detta har domstol konstaterat och även Skolinspektionen.

SKL har som organisation varit tydliga i hur skolpengsbesluten ska kommuniceras, men tyvärr har deras medlemmar inte följt detta. Vi välkomnar därför att SKL åter, i ett cirkulär till sina medlemmar, understryker att det ska vara enskilda beslut. Tack för det!

Då vi vet Skolinspektionens inställning till kommuner som inte följer regelverket så har vi också gjort en formell anmälan till Skolinspektionen av de kommuner som svarat att de bara kommunicerar via generella beslut om skolpengen. Dessa kommuner följer således inte lagen. Ytterst handlar detta om rättsäkerhet, om att alla elever ska vara försäkrade om att få rätt skolpengsnivå. För att säkerställa detta måste skolpengsbeslut kunna överklagas, och då krävs det ett myndighetsbeslut som riktas till  friskolehuvudmannen. Det var för att säkerställa detta som lagstiftningen förtydligades på detta område under alliansregeringens tid.

 

Skolkommunalrådet ägnar sig åt lagtrots – det är inte okej

08 april 2024

Det socialdemokratiska skolkommunalrådet i Göteborg Viktoria Tryggvadottir Rolka tycker inte om skollagen, och hon tycker inte om det fria skolvalet.

Friskolor höjer andelen behöriga lärare

04 april 2024

Andelen behöriga lärare ökar något i både grundskolan och gymnasieskolan jämfört med föregående läsår. Det skriver Skolverket idag. De har

Mobbing oacceptabelt på IES Borås

22 mars 2024

Skolan är Sveriges vanligaste brottsplats för ungdomar. Detta faktum är svårt att ta in och det är än mer obegripligt

Friskolor lyfter svenska kunskapsresultat

20 mars 2024

Svenska friskoleelever ligger ett helt läsår före elever i kommunala skolor. Förvånad? Många som följt skoldebatten blir nog det. Men