04 december 2017

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Föräldraförsäkringen, feministisk utrikespolitik, miljöpolitiken, enprocentmålet på biståndssidan, pappamånad ja listan kan göras ganska lång med exempel där det faktum att Sverige var ensamt var ett argument för att genomföra politiken.

En av de intressantaste argumenten från friskolemotståndarna är att ”det är bara Sverige som tillåter vinstdrivande skolor.” Förutom att det är fel – det finns tex Charter Schools for profit i USA, så är det faktum att Sverige går före knappast något som hindrat (s) tidigare. Detta argument visar ju bara att de inte vill säga som det är – de vill inte ha friskolor.

Den omsorg som de nu låtsas ha om de sk ”ideburna skolor” ( vad det nu är – finns ju ingen definition på det och vad är ett företag om inte idéburet?) borde leda till att de påminns om att det faktum att det finns så få stiftelseskolor mm i Sverige beror ju på den politik som tidigare socialdemokratiska regeringar fört i Sverige. De tog effektivt död på i princip alla privata alternativ.

När friskolereformen genomfördes 1992 fanns det 77 fristående grundskolor, bara 0,9% av alla elever gick i friskola (8.300 elever). I början på 1900-talet var siffran betydligt högre. Den som roar sig med att söka i DN och Svenskans utmärkta arkiv får gott om exempel på hur dåtidens friskolor motarbetades av socialdemokrater. Beslutet 1962 att införa den obligatoriska grundskolan syftade även till att avskaffa det sk ”parallellskolesystemet”.

Lars-Göran Sköndahl ger en bra bild av (s) historiska inställning till friskolor i sin D-uppsats ”Fristående skolor – Socialdemokraternas inställning till fristående skolor” .

Föräldraförsäkringen, feministisk utrikespolitik, miljöpolitiken, enprocentmålet på biståndssidan, pappamånad ja listan kan göras ganska lång med exempel där det faktum att Sverige var ensamt var ett argument för att genomföra politiken. Jag skulle gissa att införandet av enhetsskolan också gjordes med argumentet att det är modernt och att Sverige ska gå före…..

Men att vi är det enda landet i världen som har en skolpeng som följer eleven, som förbjudit terminsavgifter och där skolpengens nivå bestäms av kommunen och därmed också begränsar rörelsemarginalen för alla verksamheter oavsett verksamhetsform – det är inte ett bra exempel i (s)-ögon. Då är det plötsligt helt fel att gå före.

Att nio av 10 småbarnsföräldrar vill kunna välja skola är dock inget som s eller v nämner. Ska de få behålla sin valfrihet så gäller det att slåss mot vänsterpolitikens försök att begränsa mångfalden.

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,

Friskolors gymnasieelever mest nöjda

28 maj 2024

Tidningen Frykdalsbygden uppmärksammar att naturbruksgymnasiet SG Södra Viken ligger på en hedersam fjärdeplats när den utmärkta gymnasievaltjänsten Ednia.se rankat de