Varför vill Skolverket inte ha nationell statistik om frånvaro?

Varför vill Skolverket inte ha nationell statistik om frånvaro?

Läser i Dagens Samhällen en debattartikel där författarna förvånas över att Skolverket motsatt sig ett utredningsförslag som innebär att det ska finnas nationell statistik för frånvaro i skolan. Kan instämma i denna förvåning. Friskolorna besvarade också denna remiss och där konstaterade vi ” Förbundet instämmer i bedömningen att det behövs en bättre och samlad nationell statistik om skolfrånvaro och att Skolverket bör ges ett sådant uppdrag.” Samtidigt underströk vi att det inte får bli en allt för långtgående detaljeringsgrad, som förslaget om att det ska införas en specifik funktion vid varje skola. Det måste vara upp till varje skola att avgöra rutinerna för registrering av ogiltig frånvaro, men det är viktigt att det sker. Däremot är det naturligtvis bra att det finns riktlinjer för registrering och uppföljning. Vi vet att ogiltig frånvaro påverkar skolresultatet och därför är det viktigt att alla skolor, som en naturlig del i ett systematiskt kvalitetsarbete, också har koll på närvaron. Och precis som SKL menar vi att det är en viktig fråga att hålla koll på, såväl lokalt som nationellt. Så Skolverket borde också vara intresserat av att det finns nationell statistik på detta område.