21 februari 2017

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Tacka tusan för att de vill agera när hela deras framtid står på spel pga en politiskt beställd utredning.

På fredag går remisstiden ut för Reepalus utredning om sk ”vinsttak”. Som de flesta vet vid det här laget så innebär förslaget inget vinsttak utan effekten blir att det blir i stort sett omöjligt för de flesta välfärdsföretag, oavsett verksamhetsform, att bedriva en ansvarsfull verksamhet. Utredningen är undermålig när det gäller konsekvensanalyser, beräkningsmodellen är mycket svårgenomtränglig och förslagets förenlighet med EU-rätten och svensk grundlag är undermåligt analyserad. Detta framförs också i många remissvar, bl a av Advokatsamfundet.

Bland de som fick förslaget på remiss från finansdepartementet fanns olika organisationer och myndigheter, kommuner, endast få berörda landsting och inte ett enda av de tusentals berörda välfärdsföretagen. När friskolor, vårdföretag och omsorgsföretag – oavsett om de är kooperativ, föreningar, AB eller stiftelser – insåg vad förslaget innebär för den egna verksamheten ville de agera. De vill visa vad förslaget innebär. Det hade ju nämligen inte Reepalu gjort i sin utredning.

Viss media menar nu att det stöd som ges från bl a Friskolorna och Vårdföretagen för att bistå medlemmarna i arbetet med att svara på remissen är en kampanj som kan jämföras med den namninsamling som LO startat när de insåg motståndet mot Reepalus förslag. Hur kan man göra en sådan parallell? Att jämföra konkreta exempel på förslagets effekter för verksamheter med LOs namninsamling baserad på vilseledande påståenden är häpnadsväckande.

Sverige har idag tusentals företag som är verksamma inom vård, skola och omsorg. De flesta är mycket små. 93 procent av alla friskolor har bara en eller två skolor, över hälften av de fristående förskolorna har färre än 10 anställda. Totalt jobbar över 60.000 personer i fristående skolor idag, över 340.000 barn/elever går i friskolor. Utredaren har fullständigt nonchalerat vilka effekter som hans förslag har för dessa människors framtid.

Reepalus förslag påverkar människor som ofta satsat mycket av det de äger för att förverkliga sin dröm, att få driva en skola. Tacka tusan för att de vill agera när hela deras framtid står på spel pga en politiskt beställd utredning. De som jämför deras agerande med en namninsamling har ingen som helst förståelse för eller insikt i hur det är att bedriva verksamhet och ha ansvar för medarbetare, patienter, elever mfl. Detta är inget spel, ingen lek -det är allvar. Förslaget måste stoppas.

Tänk om politikerna hade valt Akelius modell

23 februari 2024

Det är aldrig lugnt i den offentliga debatten när det gäller friskolefrågan, men i samband med att Roger Akelius klev

Vill Åsa Westlund verkligen tvångsförvalta kommunala skolor som fifflar med betyg?

19 februari 2024

Socialdemokraternas skolpolitiska talesperson Åsa Westlund skriver i en debattartikel i Expressen den 14 februari att hon anser att skolor som

Skolinspektionen kritiserar Nya Raketskolan i Kiruna

13 februari 2024

Jag skrev nyligen om att det är lite fokus på skolpolitikernas (dvs skolhuvudmännens) ansvar för de kommunala skolorna. Skolinspektionen har

Vems ansvar att elever ej blir behöriga?

07 februari 2024

Igår, tisdag, arrangerade Moderaterna i Göteborg ett intressant lunchseminarium om skolan. Friskolornas riksförbund gör sedan några år tillbaka en sammanställning