01 februari 2017

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Det finns idag – 1 februari – friskolor som bedriver daglig verksamhet runt om i landet, utan att ännu ha fått information från kommunen om 2017 år skolpengsnivå. Då vill det till att man har marginaler att ta av och att hushålla med de pengar man har.

Idag är det 1 februari. För många kommuner är det ett bra tag sedan de fattade beslut om budgeten för 2017. Trots detta så är det många friskolor som ännu inte har fått besked om hur stor skolpengen kommer att vara under 2017. Detta är ju minst sagt skrämmande dåligt. Hur kan kommuner bete sig så nonchalant?

Undersökningar visar att svenska företag blivit allt sämre på att betala fakturor i tid. En fjärdedel av betalningarna är försenade med tio dagar eller mer. Detta irriterar näringsminister Damberg, med all rätt skulle jag säga. Detta beteende drabbar särskilt småföretagen och deras likviditet.

För många friskolor kan det handla om månader innan de får besked från kommunen om hur stor skolpengen kommer att vara för det pågående året. Detta är helt oacceptabelt,  ändå kan det pågå år ut och år in utan att något händer.

Jag frågade just några medlemmar om hur det ser ut idag. Har kommunerna blivit bättre på att informera friskolorna om vilken nivå årets skolpeng ligger på?

Svaret var som jag misstänkte – det är alltjämt dåligt.

Den information jag fick, som handlade om friskolor som har grundskoleelever som kommer från 113 kommuner så saknades det information om skolpengen 43 kommuner och på gymnasiesidan handlade det om att det saknades information från nästan hälften, 41 av 85 kommuner.

Detta innebär att det idag finns friskolor som bedriver daglig verksamhet runt om i landet, utan att ha information om hur stor skolpeng de kommer att få. Då vill det till att man har marginaler att ta av och att hushålla med de pengar man har.

Damberg skäller på företagen för att de betalar fakturor för sent. Friskolor är också företag. Det vore klädsamt om näringsministern någon gång visade att han bryr sig om även dessa företag. Företag som dagligen bidrar till att barn och elever får en god kunskap inför framtiden. Varför inte uppmana alla sina partikamrater  – som ju sitter vid makten i många kommuner – att föregå med gott exempel genom att säkerställa att friskolorna informeras i tid om skolpengnivån.

Det är sorgligt att åter notera att ett stort antal kommuner inte uppfyller lagens krav. Det skadar verkligen tilltron till politiken, inte minst bland landets friskolor. Alla har skyldighet att följa lagen.

Vem bryr sig om elever som behöver omfattande stöd?

17 juni 2024

Det är en minst sagt relevant fråga. Nu senast har det kommit en dom i Högsta domstolen, som innebär att

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,