27 oktober 2016

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Det är också välkommet att kraven på god kvalitet ska gälla för såväl de kommunala skolorna där ca 80 procent av alla elever går som för de friskolor där 20 procent av eleverna går.

Idag har Moderaterna sina förslag kring hur kvaliteten på välfärdsområdet kan säkras, ”En välfärd som inte sviker någon”. Det är ett välkommet fokus på kvalitet i såväl privat som offentlig vård, skola och omsorg. Just detta att kvaliteten ska vara i fokus är något som verkligen saknas från regeringens sida. Där finns en oerhörd fixering på huvudmannaskap och vinstfrågan. Det är också välkommet att kraven på god kvalitet ska gälla för såväl de kommunala skolorna där ca 80 procent av alla elever går som för de friskolor där 20 procent av eleverna går.

En ökad tydlighet kring nationella mål, fokus på resultat och kvalitet är efterlängtat. Det gäller även de tydliga skrivningarna om att det viktiga inte är hur målen nås utan att de nås som visar på en insikt om att mångfalden måste värnas. På skolområdet finns redan idag tillståndsplikt för friskolor.

Moderaterna understryker vikten av lika behandling oavsett huvudmannaskap och det välkomnar vi. Idag granskas friskolor oftare än kommunala skolor trots att de stora problemen finns bland många kommunala skolor.  Tydliga sanktionsmöjligheter är också välkommet och dåliga skolor, oavsett huvudmannaskap och driftsform, ska inte få fortsätta att bedriva verksamhet.

Moderaterna inser att välfärdsföretagen behövs. Veckans nummer av Dagens Samhälle visar behovet med stor tydlighet. Samtidigt som debatten om välfärdsföretagens villkor pågår för fullt så köper kommuner och landsting mer tjänster än någonsin inom just vård, skola och omsorg, även om det inom skolan handlar om att eleven väljer. SKLs chefsekonom Annika Wallenskog kommenterar detta så här: ”Privat välfärd är politiskt omdebatterat. Men kommuner är pragmatiska. För dem handlar det om att hantera problem i vardagen, och de privata bidrar till lösningar.”

Precis så är det – och människor vill kunna välja. Det är också därför som det är rekordmånga barn och ungdomar som går i friskolor. Och hundratusentals står i kö till friskolor. Så visst är det obegripligt att det finns politiska partier som anser att man ska säga nej till privata investeringar.

Shekarabi borde konstatera att det är kvalitet och resultat som är det viktiga, inse behovet av att privata investerare bidrar i arbetet med att bygga ut välfärden, och därmed ”vända blad” till kvalitetsavsnittet i debatten om välfärdföretagen.

/

Ska vi ha lottning till alla skolor?

28 september 2023

På agendan för helgens centerstämma i Örebro står bl a frågan om lottning som urvalsgrund till friskolor. Idag gäller syskonförtur,

Krävs det kadaverdiciplin för att få ordning på en skola?

26 september 2023

Skolan är den vanligaste brottsplatsen för Sveriges unga. Vad behöver vi göra för att vända utvecklingen? Det handlade vårt frukostseminarium

SVT:s friskolekritiska vinkling sprack – men de körde ändå

19 september 2023

På tisdagen publicerade SVT Nyheter Småland ett nyhetsinslag om att Växjös kommunala skolor går back. Boven i dramat? Ja, enligt

Skolan som brottsplats – är skolan maktlös?

11 september 2023

Svenska Dagbladets kultursida hade i förra veckan en artikel av Linnea Lindquist om våldet i skolan och maktlösheten man kan