27 oktober 2016

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Det är också välkommet att kraven på god kvalitet ska gälla för såväl de kommunala skolorna där ca 80 procent av alla elever går som för de friskolor där 20 procent av eleverna går.

Idag har Moderaterna sina förslag kring hur kvaliteten på välfärdsområdet kan säkras, ”En välfärd som inte sviker någon”. Det är ett välkommet fokus på kvalitet i såväl privat som offentlig vård, skola och omsorg. Just detta att kvaliteten ska vara i fokus är något som verkligen saknas från regeringens sida. Där finns en oerhörd fixering på huvudmannaskap och vinstfrågan. Det är också välkommet att kraven på god kvalitet ska gälla för såväl de kommunala skolorna där ca 80 procent av alla elever går som för de friskolor där 20 procent av eleverna går.

En ökad tydlighet kring nationella mål, fokus på resultat och kvalitet är efterlängtat. Det gäller även de tydliga skrivningarna om att det viktiga inte är hur målen nås utan att de nås som visar på en insikt om att mångfalden måste värnas. På skolområdet finns redan idag tillståndsplikt för friskolor.

Moderaterna understryker vikten av lika behandling oavsett huvudmannaskap och det välkomnar vi. Idag granskas friskolor oftare än kommunala skolor trots att de stora problemen finns bland många kommunala skolor.  Tydliga sanktionsmöjligheter är också välkommet och dåliga skolor, oavsett huvudmannaskap och driftsform, ska inte få fortsätta att bedriva verksamhet.

Moderaterna inser att välfärdsföretagen behövs. Veckans nummer av Dagens Samhälle visar behovet med stor tydlighet. Samtidigt som debatten om välfärdsföretagens villkor pågår för fullt så köper kommuner och landsting mer tjänster än någonsin inom just vård, skola och omsorg, även om det inom skolan handlar om att eleven väljer. SKLs chefsekonom Annika Wallenskog kommenterar detta så här: ”Privat välfärd är politiskt omdebatterat. Men kommuner är pragmatiska. För dem handlar det om att hantera problem i vardagen, och de privata bidrar till lösningar.”

Precis så är det – och människor vill kunna välja. Det är också därför som det är rekordmånga barn och ungdomar som går i friskolor. Och hundratusentals står i kö till friskolor. Så visst är det obegripligt att det finns politiska partier som anser att man ska säga nej till privata investeringar.

Shekarabi borde konstatera att det är kvalitet och resultat som är det viktiga, inse behovet av att privata investerare bidrar i arbetet med att bygga ut välfärden, och därmed ”vända blad” till kvalitetsavsnittet i debatten om välfärdföretagen.

/

Varför måste skolor stängas?

11 juni 2024

Den rubricerade frågan är mycket relevant. Därför finns det skäl att ta reda på dess svar. I skoldebatten framförs det

Skolinspektionens skolenkät tydlig – lärare i friskolor trivs bättre

10 juni 2024

Skriver i dag på Expressen DEBATT. För fackförbundet Sveriges lärare är den så kallade marknadsskolan ett rött skynke. Många lärarstudenter

Insyn eller inte insyn – det är frågan

31 maj 2024

För över en månad sedan överlämnade den så kallade Skolinformationsutredningen sitt förslag till skolministern. Denna för friskolorna så viktiga utredning,

Friskolors gymnasieelever mest nöjda

28 maj 2024

Tidningen Frykdalsbygden uppmärksammar att naturbruksgymnasiet SG Södra Viken ligger på en hedersam fjärdeplats när den utmärkta gymnasievaltjänsten Ednia.se rankat de