19 augusti 2016

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Det är viktigt att ställa krav på kvalitet, oavsett huvudmannaskap. Det finns ingen som skulle komma på tanken att hävda att kommuner inte får driva gymnasieskola bara för att Stockholm har fått vitesföreläggande. Men det är helt ok att hävda detta om det handlar om en friskola.

Det är bra att Skolinspektionen granskar skolornas huvudmän. Kvalitetskraven ska vara höga och lika oavsett huvudman. Idag granskar Skolinspektionen fristående skolor tuffare och oftare än kommunala skolor. Det är inte likabehandling. De håller på att gå över till att granska skolor efter bedömning av vilka som har ”större utmaningar”. Det välkomnar vi – men även har ska bedömningen av större utmaningar bygga på fakta oavsett huvudman.

Katalys har idag en debattartikel där de- baserat på Skolinspektionens granskning av två fristående huvudmän – kräver att möjligheten att driva ”vinstdrivande”, dvs AB friskolor ska tas bort. Intressant teknik att dra denna slutsats utifrån Skolinspektionens rapport, guilt by association. Det är inte seriöst.

Det vore intressant om författarna lyfte blicken lite och värnade kvaliteten lika mycket oavsett vilken huvudman skolan har. Det finns gott om intressant material i den delen på Skolinspektionens hemsida. Den granskning som Skolinspektionen gjorde 2015  av 135 gymnasieskolor, visar att det är brister oavsett huvudman. Bland de kommuner som får förelägganden märks bl a Karlskrona, Oskarshamn, Borlänge, Södertälje, Sundsvall, Timrå, Avesta mfl.

Det är viktigt att ställa krav på kvalitet, oavsett huvudmannaskap. Det finns ingen som skulle komma på tanken att hävda att kommuner inte får driva gymnasieskola bara för att Stockholm har fått vitesföreläggande. Men det är helt ok att hävda detta om det handlar om en friskola. Detta visar hur låg debattnivån är. Ställ krav på kvalitet och gör tuffa granskningar.

Jag kan också rekommendera läsningen av de oanmälda granskning som Skolinspektionen gjort nu under våren. en granskning som också visar att detta är en större problematik, tyvärr, än en fråga om huvudmannaskap. Det är problem oavsett huvudmannaskap.

Tänk om politikerna hade valt Akelius modell

23 februari 2024

Det är aldrig lugnt i den offentliga debatten när det gäller friskolefrågan, men i samband med att Roger Akelius klev

Vill Åsa Westlund verkligen tvångsförvalta kommunala skolor som fifflar med betyg?

19 februari 2024

Socialdemokraternas skolpolitiska talesperson Åsa Westlund skriver i en debattartikel i Expressen den 14 februari att hon anser att skolor som

Skolinspektionen kritiserar Nya Raketskolan i Kiruna

13 februari 2024

Jag skrev nyligen om att det är lite fokus på skolpolitikernas (dvs skolhuvudmännens) ansvar för de kommunala skolorna. Skolinspektionen har

Vems ansvar att elever ej blir behöriga?

07 februari 2024

Igår, tisdag, arrangerade Moderaterna i Göteborg ett intressant lunchseminarium om skolan. Friskolornas riksförbund gör sedan några år tillbaka en sammanställning