28 juni 2016

Friskolebloggen

ULLA HAMILTON / VD på Friskolornas riksförbund

Hög tid att fokusera på de riktigt viktiga frågorna. Att vända de fallande resultaten i skolan. Där spelar 6 % konfessionella skolor ingen roll i det stora hela. ( som många har ett bra resultat).

Regeringsföreträdare fortsätter hetsjakten på friskolor. Denna gång handlar det om att konfessionella skolor ska förbjudas. 6 procent av landets friskolor är konfessionella. De inspekteras av Skolinspektionen så att de uppfyller kraven. 736 elever gick ut åk 9 i konfessionella skolor vt 2015. Finns det inget viktigare för en gymnasieminister, där genomströmningen på gymnasiet är ett problem, resultatnivån borde bli betydligt bättre, att ägna tid och kraft åt än att jaga de 6 % av landets friskolor som är konfessionella? I Nederländerna är i princip alla skolor konfessionella.

I Sverige går 8 av 10 elever i kommunala skolor. Många kommunala skolor har resultatproblem. Hög tid att fokusera på de riktigt viktiga frågorna. Att vända de fallande resultaten i skolan. Där spelar 6 % konfessionella skolor ingen roll i det stora hela. ( som många har ett bra resultat).

/


 

Skolkommunalrådet ägnar sig åt lagtrots – det är inte okej

08 april 2024

Det socialdemokratiska skolkommunalrådet i Göteborg Viktoria Tryggvadottir Rolka tycker inte om skollagen, och hon tycker inte om det fria skolvalet.

Friskolor höjer andelen behöriga lärare

04 april 2024

Andelen behöriga lärare ökar något i både grundskolan och gymnasieskolan jämfört med föregående läsår. Det skriver Skolverket idag. De har

Mobbing oacceptabelt på IES Borås

22 mars 2024

Skolan är Sveriges vanligaste brottsplats för ungdomar. Detta faktum är svårt att ta in och det är än mer obegripligt

Friskolor lyfter svenska kunskapsresultat

20 mars 2024

Svenska friskoleelever ligger ett helt läsår före elever i kommunala skolor. Förvånad? Många som följt skoldebatten blir nog det. Men